EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2024, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Demir Eksikliği Anemisi Olan Üreme Çağındaki Kadınlarda Oksidatif Stres Belirteçleri
Levent Deniz1, Meltem Yardım2, Mehmet Akif Saltabaş3, Hilmi Furkan Arslan4, Ramazan Fazıl Akkoç5, Hale Aral6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Yerköy Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Yozgat, Türkiye
3Yerköy Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Yozgat, Türkiye
4Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Giresun, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Demir Eksikliği Anemisi; Oksidatif Stres; 8-Hidroksi-2-Deoksiguanozin
DOI: 10.56615/tkbd.2024.01

Amaç: Demir eksikliği anemisi (DEA) sırasında, artan oksidatif strese, antioksidan savunma sistemlerinde azalma ve lipid peroksidasyonunda artış eşlik eder. DEA olan üreme çağındaki kadınlarda, oksidatif dengeyi ve Deoksiribonükleik Asit (DNA) hasarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Dahiliye Polikliniğinde DEA tanısı klinik olarak doğrulanan 30 kadın çalışmaya alındı. Ayrıca, yaş ve vücut kitle indeksi uyumlu 30 sağlıklı kadın kontrol grubumuzdaydı. Serum 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin (8-OHdG) seviyeleri ELISA tekniği ile ölçülürken, toplam oksidan durum (TOS) ve toplam antioksidan durum (TAS) seviyeleri spektrofotometrik olarak belirlendi.

Bulgular: DEA'lı hastalarda kontrollere göre daha düşük TAS (p=0,001), ancak daha yüksek TOS, 8-OHdG ve OSI düzeyleri görüldü (p<0,001). TOS, 23,7 kesme değerinde %73,3 duyarlılık ve %90,0 özgüllük ile nispeten daha iyi tanısal performansa sahipti. TOS düzeylerinin hemoglobin, hematokrit, ferritin, eritrosit indeksleri, demir, transferrin satürasyonu ile daha iyi korele olduğu görüldü.

Sonuç: Üreme çağındaki DEA'lı kadınlarda antioksidan durumunun azaldığını ve dengenin, DNA hasarı da dahil olmak üzere oksidatif tarafa kaydığını gösterdik.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim