EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gestasyonal Diyabet Tarama Testi Yapılan Gebelerde C-reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeyleri
Emin Savaş Kılavuz1, Cihan Kırbaş2, Eray Ulu2, Nermin Erol3
1 Nazilli Adnan Menderes Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Aydın
2 Nazilli Adnan Menderes Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Servisi, Aydın
3 İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın
Anahtar Sözcükler: Enflamasyon, C-reaktif protein, fibrinojen, gestasyonel diyabet

Amaç: Bu çalışmada 50 g'lık glukoz kullanılarak tarama testi yapılan gebelerde, bu testin pozitif çıkmasına neden olan durumun aynı zamanda enflamasyon belirteçlerini de yükseltip yükseltmediği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 01.11.2006-15.11.2007 tarihleri arasında, 50g lık glukozla tarama testi yapılan 84 gebe kadının açlık kanından fibrinojen ve C-reaktif protein çalışıldı. Kan glukoz düzeyi 140 mg/dL'a eşit veya üzerinde olan gebe grubuyla, glukoz düzeyleri 140 mg/dL'ın altında olan gebe grubu fibrinojen ve CRP düzeyleri yönünden birbirileriyle karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki gebe grubu arasında CRP ve fibrinojen düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmada gebelerde gestasyonel diyabet tanısı için 100 gr glukoz ile oral glukoz tolerans testi yapılmasını gerekli kılan durumun akut faz belirteçleri bakımından farklılığa neden olmadığı tespit edildi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim