EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-031
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Direkt LDL-C Ölçümü ile Martin Hopkins ve Friedewald Hesaplaması: RCV ile Değerlendirme
Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU1, Fatıma Betül TUNCER1 M. Ramazan Akdemir2
1Sakarya Üniversitesi Tip Fakültesi, Tibbi Biyokimya Anabilim Dali, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tip Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dali, Sakarya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: LDL Kolesterol; Martin/Hopkins Formülü; Friedewald formülü; Referans Değişim Değeri; Lipid parametreleri; Optimal test istem Sıklığı

Amaç: Çalışmada Enzimatik(direkt) ve hesaplamalı yöntemle belirlenen LDL-C düzeylerinin uyumunun saptanması, tekrarlayan LDL-C ölçümlerinin yüzde değişiminin % referans değişim değeri(%RCV)’ ne göre anlamlılığı incelenerek optimal istem sıklığı hakkında fikir sahibi olmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bir yıl içinde iki defa lipid profile analiz edilen 18-65 yaş arası toplam 179 bireyin tetkik sonuçları laboratuvar bilgi yönetim sisteminden alındı. Ölçülen LDL-C düzeyleri ile Martin/Hopkins ve Friedewald formulü ile hesaplanan LDL-C düzeylerinin ilişkisi incelendi. Sonuçların karşılaştırılmasında Bland-Altman analizi kullanıldı. Ayrıca tekrarlayan LDL-C sonuçlarının yüzde değişimi, hesaplanan RCV ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki hesaplamalı LDL-C düzeyi de direkt ölçüme göre düşük saptandı. Direkt ve hesaplamalı yöntemlerin korelasyonu yüksek saptansa da Blant Altman analizinde farkların ortalaması LDL için hesaplanan %RCV den yüksek saptandı. Direkt ölçümde ilk LDL-C sonucu 130mg/dL’nin, Fridewald hesaplamasında ise 160mg/dL’nin üzerinde olan tekrarlayan ölçümlerin % değişimi, % RCV’ye göre anlamlı bulundu.

Sonuç: LDL-C sonucu verirken yöntemler arası varyasyonlara bağlı hataları önlemek için LDL-C takibinde aynı yöntemin kullanılması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca sonuçlar arası değişim değerlendirilirken analitik ve biyolojik varyasyonların ölçüm sonuçlarına etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir. Böylece gereksiz istemlerin ve meydana gelebilecek kayıpların, yanlış tanı ve tedavilerin önüne geçilebiliceğini düşünüyoruz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim