EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-056
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Preeklampsili Gebelerde Üriner Enzimler ile Tübüler Hasarın Değerlendirilmesi
Oya Sayın1, Sezer Uysal2, Banu Önvural2, Rengin Börekci3
1Dokuz Eylül Üniversitesi, ARLAB, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir
3Ege Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İzmir
Anahtar Sözcükler: Preeklampsi, Alanin Aminopeptidaz, N-Asetil-beta-D-Glukoz Aminidaz, Alkalen Fosfataz, Gama-glutamil Transferaz

Amaç: Preeklampsi; ödem, proteinüri ve hipertansiyon ile karakterize, gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve sadece gebelikte görülen bir hastalıktır. Preeklampside beyin, karaciğer ve böbrek infarktüsüne kadar gidebilen vazospastik iskemi ve hipertansiyon oluşmaktadır. Preeklampside renal tübüler hasar göstergelerinden biri tübüler enzimlerin artan ekskresyonudur. Bu çalışmada amacımız preeklampsili gebelerde tübüler hasarın bir göstergesi olarak alanin amino peptidaz, N-asetil-beta-D- glukozaminidaz, gama-glutamil transferaz ve alkalen fosfataz enzimlerinin aktivitelerini sağlıklı gebe- lerle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 40 preeklampsili ve 40 sağlıklı gebeden alınan porsiyon idrarda, üriner enzimlerden alanin amino peptidaz, N-asetil-beta-D-glukozaminidaz, alkalen fosfataz ve gama- glutamil transferaz enzim aktiviteleri ile protein ve kreatinin düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular: Preeklampsili gebelerde sağlıklı gebelere göre alanin amino peptidaz, N-asetil-beta-D- glukozaminidaz, alkalen fosfataz ve gama-glutamil transferaz enzim aktivitelerinde anlamlı artış gözlenmektedir (p<0.001). Sağlıklı gebelerde gebelik haftaları ile enzim aktiviteleri arasında kore- lasyon saptanmadı. Preeklampsili gebelerde gebelik haftaları ile alanin amino peptidaz ve gama- glutamil transferaz arasında negatif korelasyon bulundu.

Sonuç: Preeklampsili gebelerde alanin amino peptidaz, N-asetil-beta-D-glukozaminidaz, alkalen fosfataz ve gama-glutamil transferaz aktivitelerinde izlenen artış tübüler hasarı yansıtmaktadır. Daha sonraki çalışmalarla tübüler hasarın erken indikatörü olarak bu enzimlerin kullanımlarının değerlendirilmesi amacıyla rutin gebelik kontrollerinde ölçümlerinin yapılması uygun olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim