EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 3
38 makale bulundu.
 • Valproik Asit ve Karbamazepin Monoterapisi Alan Epileptik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Araştırılması
       Nihat Uluer1, Ahmet Rıza Uras2, Aysun Çoşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1
 • Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri
       Figen İşleten, Ayşenur Atay, Aysel Hür, Mehmet Köseoğlu
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarında Glukoz Parametresi İçin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
       F. Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Serkan Kap, Evren Akgöl, Füsun Üstüner
 • Periton Diyalizi Olan ve Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Kemik Döngüsü
       Nilgün Arıkan Başaran1, Aykut Saral2, Nihal Yücel3, Gülçin Kantarcı4, Asuman Orçun3
 • Paraoksonazın Biyolojik Varyasyonu ve HDL-Kolesterol İle İlişkisi
       Pınar Tuncel, Murat Örmen, Ali Rıza Şişman
 • Tiroid Kanserli Hastalarda Kalsitonin ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
       Nejla Barış, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu, Serap Çuhadar, Metin Demir
 • Koroner Arter Hastalığı Olan Erkeklerde Seks Hormonları, Seks Hormonları Bağlayıcı Globulin ve Lipid Profili İlişkisi
       Semra Aksu Düzcü1, Füsun Üstüner2, Banu Arslan Şentürk2, Serdar Deveci3, Murat Yeşil3
 • Siemens Immulite ve Abbott Architect TSH Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Dilek Çımrın Ali Rıza Şişman Yasin Kenesarı Tuncay Küme, Pınar Akan Canan Çoker
 • Over Rezerv Tayininde En İyi Belirteç: Anti-Mülleriyen Hormon (AMH)
       Meltem Demir
 • TSH Reseptör Antikoru Analizinde Manuel Ölçüm Yerine Otomatize Ölçüm Kullanılabilir mi?
       Ferhat Demirci1, Barış Sağlam1, Pınar Akan1, Dilek Çımrın2
 • Koagülasyon Testlerinin Referans Aralıklarının İndirekt Belirlenmesinde Kalite Kontrol Prosedürleri Olarak Bhattacharya ve Hoffmann Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Murat Usta1, Hale Aral2, Berrin Berçik İnal2, Güvenç Güvenen3
 • Kronik Böbrek Hastalarında İki Cihazın İntakt Paratiroid Hormon Ölçümünün Karşılaştırılması
       Buket Kın Tekçe1, Hikmet Tekçe2
 • Altı Sigma Kullanılarak Analitik Evrenin Değerlendirilmesi
       Şerif Ercan
 • TSH, FT4 ve FT3 Testlerinin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Yasemin Oğul1, Mahmut Şenyurt1, Konca Altınkaynak1, Hülya Aksoy2, Fatih Akçay2
 • Reddedilen Numune Sıklığının Altı Sigma Kullanılarak Değerlendirilmesi
       Şerif Ercan
 • Klinik Laboratuvarlarda Analitik Süreç Değerlendirilmesi: Altı Sigma Metodolojisi
       Dilek İren Emekli1, Kenan Güçlü1, Gamze Turna2, Bilal İlanbey1, Rukiye Nar2, Esin Avcı Çiçek3
 • Serum Separatör Tüp ile Trombin İçeren Hızlı Serum Tüplerinde Analiz Edilen Parathormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Ayfer Çolak1, Hülya Yalçın1, Merve Zeytinli Akşit1, Elif Merve Arı1 Anıl Baysoy1 Mustafa Osman Zengin2
 • Serum Etanol Düzeyi Ölçümünde Belirsizliğin Değerlendirilmesi
       Zekiye Catak1, Esra Koçdemir2
 • Giresun İli Merkez'de Tiroid Fonksiyon Test İstemlerinin Öngörülen Algoritmaya Uygunluğu
       Y Sembol Yıldırmak1, Murat Usta1, Ömer Emecen2, Oğuz Dikbaş3
 • Analiz Öncesi Dış Kalite Kontrol
       Giray Bozkaya
 • Test İstem Panelindeki Lokalizasyon Değişikliklerinin İstenen Tetkik Sayılarını Azaltma Üzerine Etkisi
       Özgür Baykan1, Sema Bülte2
 • Farklı Dış Kalite Kontrol Program Verileri ile Toplam Analitik Hata Değerlendirmesi
       Kübranur Ünal
 • Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Burcu Basat1, Müberra Vardar1, Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
 • Serbest ve Total Prostat Spesifik Antijen Testlerinin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
       Nergiz Zorbozan1, Gökçe Filiz Atikeler2, İlker Akarken3
 • Türkiye’de Yasadışı ve Kötüye Kullanılan Madde Testleri Yapan Tıbbi Laboratuvarların Sağlık Bakanlığı Ulusal Standardizasyon ve Kalite İyileştirmek için Uygulanan 3 Yıllık Denetleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
       Tuncay Küme1, Ferzane Mercan2, Hatice Topsakal2, Çiğdem Kararkükcü3, Mehmet Şeneş4, Aslı Pınar5, Mukaddes Gürler5, Hakan Kalafat6, Belgin Ünal7, Alain G. Verstraete8, Yeşim Hamurtekin9, Ahmet Aydınlı2, Yasemin Şenol2, Muhammed Ertuğrul Eğin2, Alper Cihan2, Elif Güler Kazancı2, Eyüp Gümüş2
 • Kritik Laboratuvar Değerlerinin Raporlanmasının Klinisyenler Tarafından Değerlendirilmesi
       Nilgün Başaran1, Osman Evliyaoğlu1, Sembol Yıldırmak2, Eren Vurgun3
 • Altı Sigma Kullanılarak Klinik Kimya Testlerinin Analitik Performansının Değerlendirilmesi
       Gökhan Çakırca, Tülin Yazıcı
 • Reddedilen Numune Oranlarının Altı Sigma Metodu Kullanılarak Değerlendirilmesi
       Şeniz Korkmaz
 • Mesleğe Göre Adli Toksikolojik Analizlerde Kalite Yönetim Süreci
       Nazife Doğan1, Gökhan Ersoy2
 • Fertilite Fonksiyon Testlerinin Sigmametrik Yöntem ile Analitik Kalitesinin Değerlendirmesi
       Tuğba Öncel, Mehmet Hicri Köseoğlu, Hayat Özkanay Yörük, Ayşenur Atay, Leyla Demir, Figen Narin
 • Farklı %TEa Standartlarına Göre Sigma Değerleri ve Analitik Evrenin Değerlendirilmesi
       Uğur Erçin
 • Tiroid Hormonları Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Merkezi Laboratuvar Verilerinden
       Eren Vurgun, Ecem Baltan, Huriye Serin
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarı Preanalitik Hatalarının Altı Sigma Metodolojisiyle Değerlendirilmesi
       Tevfik Noyan1, Abdullah Üner1, Sevim Eşmedere Eren2, Murat Cihan3
 • Harmonizasyon Gerekliliği: Karbonhidrat Antijen 19-9 (CA 19-9) Örneği
       Fatma Ucar, Seyda Ozdemir, Gulfer Ozturk, Ali Yalcindag
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Diürnal Ritm ve Postprandial Değişim
       Alperen Halil İhtiyar1, Fatma Demet Arslan2, Mehmet Hicri Köseoğlu3
 • Kan Etanol Sonuçlarında Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Giray Bozkaya, Öznur Asil, Kaan Kuzu
 • Tam Kan Sayımında Performans Değerlendirmesi: Sigma Değerleri ve Kalite Hedefi İndeksleri
       Tülay Çevlik1, Goncagül Haklar2
 • Laboratuvarımızda Çalışılan Prenatal Tarama Testlerinde Ölçüm Belirsizliği
       Leyla Demir, Saliha Aksun
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim