Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-036
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid Hormonları Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Merkezi Laboratuvar Verilerinden
Eren Vurgun, Ecem Baltan, Huriye Serin
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: referans aralık, tiroid hormonları, hipotiroidi, hipertiroidi
DOI: 10.56615/tkbd.2022.04

Amaç: Tiroid stimülan hormon (TSH), serbest T4 (sT4) ve serbest T3 (sT3) testlerinin referans aralıklarını laboratuvarımızın sonuç verilerinden indirekt yöntem ile belirlemek ve belirlenen referans aralıkları kullanmakta olduğumuz kitlerin ve yöntemin üreticisi tarafından önerilen referans aralıklarla karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak – Ekim 2021 tarihleri arasında laboratuvarımızda çalışılmış olan 1-99 yaş aralığındaki 195205 kişiye ait eş zamanlı olarak istenen TSH, sT4 ve sT3 sonuçları çalışmaya dahil edildi. Uç değerlerin belirlenmesi ve dışlanmasında Tukey yöntemi kullanıldı. Ardından non-parametrik ve Bhattacharya yöntemleri ile TSH, sT4 ve sT3 referans aralıkları hesaplandı. Referans aralıklar arasındaki uyumluluğun değerlendirilmesinde CLIA 19 kabul edilebilir limitleri kullanıldı.

Bulgular: Pediatrik yaş grubu (1-17 yaş) için referans aralıklar non-parametrik yöntem ile TSH (0,56 - 5,93 mIU/L), sT4 (8,9 - 16,1 ng/L) ve sT3 (2,74 - 5,39 ng/L) bulunurken; Bhattacharya yöntemi ile TSH (0,67 - 3,08 mIU/L), sT4 (9,2 - 16,1 ng/L) ve sT3 (2,72 - 5,46 ng/L) olarak bulundu. Erişkin yaş grubu (18-99 yaş) için referans aralıklar non-parametrik yöntem ile TSH (0,10 - 4,98 mIU/L), sT4 (8,7 - 16,1 ng/L) ve sT3 (2,01 - 4,09 ng/L) bulunurken; Bhattacharya yöntemi ile TSH (0,18 - 3,07 mIU/L), sT4 (9,1 - 16,2 ng/L) ve sT3 (2,05 - 4,13 ng/L) olarak bulundu.

Sonuç: sT4 ve sT3 referans aralıklarımızın üreticinin referans aralıkları ile uyumlu olarak kabul edilebilir olduğunu ancak TSH testi için pediatrik gruptaki üst referans sınır ve erişkin gruptaki alt referans sınır ile üreticinin referans sınırları arasında farklılık olduğunu belirledik. Laboratuvarların kendi referans aralıklarını belirlemesinin, test sonuçlarının doğru yorumlanabilmesi açısından büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim