Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1
12 makale bulundu.
 • Hipertiroidili Hastalarda, Propil Tiyourasil Tedavisinin Nitrik Oksit Oksidan ve Antioksidanlar Üzerine Etkileri
       Berna Yalçın1, Can Duman1, Mustafa B. Çekmen1, Berrin Çetinarslan2, Zeynep Cantürk2, Sarper Erdoğan3, Hacı Kahya Özdoğan1, İstemihan Tengiz4, Ertuğrul Ercan4
 • Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri
       Figen İşleten, Ayşenur Atay, Aysel Hür, Mehmet Köseoğlu
 • Subklinik ve Klinik Hipotiroidili Hastalarda Lipid Paneli ve Lipoprotein Elektroforezi Sonuçlarının Karşılaştırılması
       Sema Akgün, Halit Buğra Koca, Ahmet Kahraman, Tülay Köken
 • Tiroid Kanserli Hastalarda Kalsitonin ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
       Nejla Barış, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu, Serap Çuhadar, Metin Demir
 • Depresif Hastalarda Tiroid Taraması Gerekli midir?
       Serap Çuhadar, Mehmet Köseoğlu, Ayşenur Atay, Metin Demir, Nejla Barış
 • Hipertiroidili Rat Akciğer Dokusunda Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Egzersizin Etkisi
       Elvin Aliyev1, Abdulkadir Yıldırım1, Serap Yıldırım2, Engin Şebin1
 • Koagülasyon Testlerinin Referans Aralıklarının İndirekt Belirlenmesinde Kalite Kontrol Prosedürleri Olarak Bhattacharya ve Hoffmann Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Murat Usta1, Hale Aral2, Berrin Berçik İnal2, Güvenç Güvenen3
 • Kartal Bölgesinde Vitamin B12 ve Folik Asit Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Yalçın Önder1, Sehavet Tezcan2, Özlem Hürmeydan Kadılar3, Lale Köroğlu Dağdelen4, Özlem Çakır Madenci4, Nihal Yücel4, Asuman Orçun4
 • 25-hidroksivitamin D Düzeylerinin Popülasyona Dayalı Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Eren Vurgun
 • Hipotiroidide Otoimmünitenin NAMPT/Visfatin Düzeylerine Etkisi
       Muzaffer Katar1, Şafak Şahin2
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Diürnal Ritm ve Postprandial Değişim
       Alperen Halil İhtiyar1, Fatma Demet Arslan2, Mehmet Hicri Köseoğlu3
 • Yaşlı Bireyler için Dört Lipit Parametresinin Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Emin Savaş Kılavuz1, Tuba Şanlı2, Volkan Yazak3, Yeşim Özarda4
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim