EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid Fonksiyon Testlerinde Diürnal Ritm ve Postprandial Değişim
Alperen Halil İhtiyar1, Fatma Demet Arslan2, Mehmet Hicri Köseoğlu3
1Samsun Bafra Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Samsun, Türkiye
2Bakırçay Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
3Tınaztepe Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diürnal ritim, TSH, tiroid hormonları
DOI: 10.56615/tkbd.2022.11

Amaç: Tiroid fonksiyon testleri (TFT) klinisyenler tarafından en sık istenen biyokimyasal parametrelerinden biridir ve günün herhangi bir saatinde analiz edilebilmektedir. Bu nedenle hastaların tanı ve takibinde doğru ve güvenilir bir karar vermek için diürnal varyasyon ve açlık-tokluk durumunun TFT üzerine etkisini değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: 16 sağlıklı erişkin gönüllüden (11 erkek, 5 kadın), 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 18.00 ve 24.00 saatlerinde kan alındı. Saat 09.00'da alınan örnekler bazal düzey olarak kabul edildi. Diğer saatlerdeki tiroid uyarıcı hormon (TSH), serbest triyodotironin (fT3) ve serbest tiroksin (fT4) düzeyler, bazal düzeyler ile istatistiksel ve klinik olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Gün boyunca fT4 düzeylerinde istatistiksel ve klinik olarak anlamlı bir varyasyon bulunmazken, TSH düzeyleri bazale göre (-%27.37)-(%48.95) arasında klinik olarak anlamlı değişim gösterdi. fT3 düzeylerinin ise sadece saat 15.00 ve 18.00’deki değişimi (-%5.59) klinik olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: TSH ve fT3 test sonuçları değerlendirilirken diürnal varyasyonunun da göz önüne bulundurulması ve değilse sabah aynı saatlerde kan örneklemi yapılması gerektiği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim