EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 2
7 makale bulundu.
 • Valproik Asit ve Karbamazepin Monoterapisi Alan Epileptik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Araştırılması
       Nihat Uluer1, Ahmet Rıza Uras2, Aysun Çoşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1
 • Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri
       Figen İşleten, Ayşenur Atay, Aysel Hür, Mehmet Köseoğlu
 • Tiroid Kanserli Hastalarda Kalsitonin ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
       Nejla Barış, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu, Serap Çuhadar, Metin Demir
 • Üçüncü Kuşak TSH Ölçümlerinde İmmün Analiz Sistemlerinin Karşılaştırılması
       Ayfer Aydoğdu, Çolak Tuba Hancı, Yusuf Temel, Ümit Bozkurt, İsmail Karademirci, Işıl Çoker
 • Siemens Immulite ve Abbott Architect TSH Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Dilek Çımrın Ali Rıza Şişman Yasin Kenesarı Tuncay Küme, Pınar Akan Canan Çoker
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Sirkadiyen Ritim Analizi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 • Tiroid Hormonları Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Merkezi Laboratuvar Verilerinden
       Eren Vurgun, Ecem Baltan, Huriye Serin
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim