EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-058
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri
Figen İşleten, Ayşenur Atay, Aysel Hür, Mehmet Köseoğlu
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Menstrual siklus, CA 15-3, CA 125, tiroid hormonları

Amaç: Klinik biyokimya laboratuvar sonuçlarının preanalitik değişkenleri arasında fizyolojik faktörler vardır. Bu faktörlerden biri de menstrual siklustur. Bu çalışmada daha doğru ve hassas ölçümlere ulaşabilmek amacıyla, menstrual siklusun CA 15-3, CA 125 ve tiroid hormonları (TT3, TT4, FT3, FT4, TSH) düzeyleri üzerine olan olası etkilerinin varlığı ve etkinin büyüklüğü araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 26-41 arasında olan fertil, düzenli menstrual siklusu bulunan 15 sağlıklı, gönüllü bayan sağlık personeli dahil edildi. Aynı menstrual siklusta olmak üzere folliküler, periovulatuar ve luteal dönemlerde kan örnekleri alındı. CA15-3, CA 125, TT3, TT4, FT3, FT4 ve TSH'ın konsantrasyonları immünkemilüminesan yöntemle ölçüldü.

Bulgular: CA15-3 folliküler fazda periovulatuar fazdakinden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.003). Ayrıca luteal faz düzeyleri folliküler fazdan anlamlı farklı idi (p<0.01). CA125 ve tiroid hormonları düzeylerine menstruel siklusun etkisinin olmadığı görüldü.

Tartışma: Menstrual siklus tiroid hormon ve CA125 düzeylerinde değişikliğe neden olmamakla birlikte, CA 15-3 için menstrüel siklusun değişik fazlarındaki düzeyleri hasta raporlarının klinik değerlendirilmesinde anlamlı etkilere sahiptir. Bu durum özellikle referans aralığının üst sınırına yakın değerlerde dikkate alınmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim