EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 3, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Metabolik Stresli Hastalarda Standart Polimerik Ürün ve Yağ İçeriği Yüksek Ürünle Yapılan Enteral Beslenmenin Leptin, IGF-1 ve IGFBP-3 Düzeylerine Etkileri
Ahmet Var, İsmet Topçu, Ece Onur, Melek Sakarya, Yeşim Güvenç, Serdar Seven, Bekir Sami Uyanık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Laboratuvarlarda Homosistein Ölçümünde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Performans Değerlendirmesi
Sebahat Özdem, S. Halide Akbaş, Meral Gültekin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri
Figen İşleten, Ayşenur Atay, Aysel Hür, Mehmet Köseoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri
Feray Binbaş, Nuriye Uzuncan, Dilek Aslanca, Kutlay Naci Tutucu, Kadriye Akıllı, Baysal Karaca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdrar Striplerinin ve İdrar Numunelerinin Stabilite Çalışmaları
Hatice Topaç, Aysel Hür, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Osteoporoz Tanısında Kullanılan Biyokimyasal Göstergeler
Yeşim Tekin, A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim