EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 3, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Farklı Düzeylerdeki Hemolizin Sodyum Ölçüm Yöntemlerine Etkisi
Aysun Coşkun, Hale Aral, Güvenç Güvenen, Mustafa Gültepe
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tip 2 DM'de Düşük Molekül Ağırlıklı Serum Proteinleri ve Kreatinin Klirensi İle İlişkisi
Asuman Orçun, Nazan Tunçbilek, İnci Küçükercan, Gülcan Baloğlu, Mehmet Sargın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemodializ Hastalarında Serum Paraoksonaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Feray Binbaş, Nuriye Uzuncan, Dilek Aslanca, Ertan Belten, Baysal Karaca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tip 2 Diyabetiklerde Protein C ve Serbest Protein S Düzeyleri
Nazan Tunçbilek, AsumanOrçun, Nuray Kolcu, Mehmet Sargın, İnci Küçükercan, Gülcan Baloğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elektromanyetik Alanların Rat Beyin Dokusu ve Plazmasında, Karsinojenik Bir Bileşik Olan MDA Düzeyleri Üzerine Etkileri
Öznur Köylü, Mehmet Gürbilek, Aynur Emine Çiçekçibaşı, Said Bodur, Ahmet Salbacak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Glukoz Taşıyıcılarında Genetik Kusur ile Karakterli Bir Sendrom: Fanconi Bickel Sendromu
Tuncay Küme, Zekiye S. Altun, Canan Çoker, Pınar Tuncel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim