EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-021
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemodializ Hastalarında Serum Paraoksonaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Feray Binbaş1, Nuriye Uzuncan1, Dilek Aslanca1, Ertan Belten2, Baysal Karaca2
1TC Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Servisi, İzmir
2Özel Hatay Diyaliz Merkezi, İzmir
Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz (PON1), HDL-kolesterol, apolipoprotein A1 (apo A1), hemodializ
Özet
Amaç: Serum paraoksonazı (PON1), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)'e bağlı bir esterazdır ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL)'nin oksidasyonunu inhibe etmektedir. LDL'nin oksidatif modifikasyonu ateroskleroz patogenezinde önemli rol oynar. Hemodializ hastalarında artmış oksidatif stres LDL'nin modifikasyonuna ve bu hastalarda ateroskleroz gelişimi riskinin artmasına sebep olmaktadır. Biz de bu hipotezden yola çıkarak çalışmamızda hemodializ hastalarında paraoksonaz (PON1) aktivitesini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 52 hemodializ hastası, 42 sağlıklı kontrol grubunda PON1 aktivitesini, Apo A1, HDL, LDL, trigliserid ve kolesterol seviyelerini ölçtük.

Bulgular: Serum PON1 aktivitesi hemodializ hastalarında (95,88 U/L) kontrol grubuna (126,38 U/L) göre daha düşük bulundu (p<0,001). HDL ve Apo A1 seviyeleri de hemodializ hastalarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha düşüktü. PON1 aktivitesinde gözlenen düşüşün HDL ve Apo A1 seviyelerindeki düşüklükten kaynaklanabileceğini düşünerek, PON1 enzim aktivitesini HDL ve Apo A1 konsantrasyonları ile standardize ettiğimizde, standardize PON1 aktiviteleri (PON1/HDL, PON1/Apo A1 oranları) hemodializ hastalarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir düşüklük göstermedi.

Sonuç: Bu çalışma, hemodializ tedavisi alan hastalarda PON1 aktivitesinin düşük olduğunu ve düşük PON1 aktivitesinin hemodializ hastalarında artmış ateroskleroz gelişimine katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim