EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Farklı Düzeylerdeki Hemolizin Sodyum Ölçüm Yöntemlerine Etkisi
Aysun Coşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1, Mustafa Gültepe2
1SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: İyon-selektif elektrod, hipernatremi, hiponatremi, hemoliz interferansı
Özet
Amaç: Bu çalışmada, hiponatremik ve hipernatremik serum örneklerinde hemolizin sodyum değerlerine etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Serum örneklerindeki Na düzeyi; direkt ISE (Vitros 250 kuru kimya otoanalizörü ve Medica Easylyte analizörü) ve indirekt ISE (Olympus AU 5223 otoanalizörü) olmak üzere üç farklı yöntemle ölçülmüştür. Hazırladığımız serum havuzuna sırasıyla distile su ekleyerek hiponatremik ve %20'lik NaCl solüsyonu ekleyerek hipernatremik havuz elde edilmiştir. Analizörlerin CV değerleri sırasıyla hiponatremik serum örneklerinde %0.34, %0.32, %0.47 ve hipernatremik serum örneklerinde ise %0.24, %0.29, %0.60 bulunmuştur. Havuzdan alınan porsiyonlara hemolizat eklenerek 305-1150 mg/dL arasında değişen hemoglobin konsantrasyonlarına sahip örnekler elde edilmiştir. Örnekler analizörlerde üçer kez çalışılıp, ortalamaları alınmıştır.

Bulgular: Hiponatremik örneklerde hemolizin interferans etkisi saptanmamıştır. Hipernatremiklerde, Vitros 250 otoanalizöründe ve Medica analizöründe hemolizin interferans etkisi benzer şekilde gözlenmemiştir. Olympus otoanalizörü ile hipernatremik örneklerde yaptığımız çalışmada ise +4 ve +5 hemolizli serum örneklerinde negatif yönde fark saptanmıştır. Hesapladığımız bu farklar, sodyum için izin verilebilir hata değerinden yüksektir (Na için EA=4.0 mmol/L, CLIA ‘88).

Sonuç: Hipernatremik hemolizli örneklerde, direkt ISE yöntemini kullanan analizörlerin, indirekt ISE yöntemini kullanan analizörlere kıyasla daha iyi performans gösterdikleri gözlenmiştir. Sodyum ölçümlerinde direkt ISE yöntemini kullanan analizörlerin, indirekt ISE yöntemini kullanan analizörlere göre daha iyi performans göstermeleri, hemolizli örneklerde ölçüm yöntemi seçiminde yönlendirici olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim