Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-083
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Osteoporoz Tanısında Kullanılan Biyokimyasal Göstergeler
Yeşim Tekin1, A. Erkin Bozdemir2, Burcu Barutçuoğlu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Osteoporoz, kırık, osteoblast, osteoklast

Osteoporoz, kas-iskelet sisteminin en sık ve en ciddi hastalıklarından biridir. Dünya genelinde yaşlı populasyonun artmasına bağlı olarak osteoporoz büyüyen bir problem haline gelmiştir. Hastalığın başlayışı sessiz ve sinsi olduğundan, tanı genellikle kırık gibi önemli hasarlardan sonra konulabilmek-tedir. Bu nedenle erken tanı için duyarlı ve güvenilir yöntemlerin geliştirilmesi çok önem taşımaktadır. Serum ve idrarda bazı biyokimyasal kemik yapım ve yıkımına ait göstergeler geliştirilmiş olup, bunlar osteoporozda kemik kaybının, yapımının ve tedavi etkinliğinin takibinde kullanılmaktadır. Gelecekte biyokimyasal göstergeler kırık riskinin belirlenmesinde de önemli bilgiler sağlayabilecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim