Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-072
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrar Striplerinin ve İdrar Numunelerinin Stabilite Çalışmaları
Hatice Topaç, Aysel Hür, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Taze idrar, idrar stribi, saklanma, stabilite

Amaç: Rutin çalışma sırasında, çalışılan koşullara bağlı olarak bazı durumlarda idrar örnekleri geç çalışılmakta ve açıkta kalmış idrar stripleri kullanılabilmektedir. Bu çalışmada açıkta bekletilmiş idrar stripleri ve bekletilmiş idrar örneklerinde yapılan analizlerde değişikliklerin saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın birinci aşamasında; bekletilmiş idrardaki değişiklikleri saptamak için 70 idrar örneği 0, 2, 4 ve 6. saatlerde çalışıldı.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise 3-10 gün açıkta ve oda ısısında bekletilmiş idrar stripleri kullanıldı. Aynı taze poliklinik idrarları kullanılarak oda ısısında bekletilen striplerle, analiz yapılacağı sırada kutusundan çıkarılan stripler karşılaştırıldı.

Bulgular: 3-10 gün dışarıda bekletilmiş idrar striplerinde 10. günden itibaren %100 oranında yanlış (+) nitrit saptandı. Taze olmayan idrar örneklerinde ise pozitif olarak değerlendirilmiş olan protein analizlerinde 6 saat sonunda %23 oranında, glukoz analizlerinde %20 oranında, keton analizlerinde %33 oranında negatifleşme gözlendi. 6 saat sonunda dansite analizlerinin %10'unda değerlerde azalma saptanırken %21'inde artma görüldü. Benzer şekilde pH analizlerinin %23'ünde değerlerde artma gözlenirken %18'sinde azalma saptandı. İdrarların %31'inde 4. saatte nitrit pozitifleşmesi görüldü ve %17'sinde ise bakteri saptandı. Hem strip hem de mikroskop ile 6. saatte lökosit pozitif değerlendirilen örneklerde %61 oranında azalma görüldü. Eritrosit pozitif değerlendirilen numunelerin bekletilmekle mikroskobilerinde %75 pozitiflik değerlerinde azalma olmasına karşın, striplerinde herhangi bir değişiklik kaydedilmedi.

Sonuç: Bu veriler ışığında, rutin idrar analizlerinde daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için idrar analizlerinin mümkün olduğunca taze idrarlarda yapılması gerektiği saptandı. Buna karşın idrar striplerinin yoğun rutin çalışma sırasında kısa süre için açıkta kalmalarının biyokimyasal açıdan doğruluk değerlerini değiştirmeyeceği gözlendi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim