Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-016
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
25-hidroksivitamin D Düzeylerinin Popülasyona Dayalı Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Eren Vurgun
Sorgun Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Yozgat, Türkiye
Anahtar Sözcükler: vitamin D; 25-hidroksivitamin D; referans aralık; Bhattacharya yöntemi

Amaç: Referans aralıklar, laboratuvar tıbbında en yaygın olarak kullanılan karar verme aracıdır ve test sonuçlarının yorumlanmalarının çoğunun temelini oluşturur. Farklı toplumların kılavuzları arasında serum 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) düzeyi için referans aralıkları konusunda bir görüş birliği yoktur. Bu çalışma, D vitamini durumunun en iyi göstergesi olan 25(OH)D'nin bölgemizdeki popülasyona dayalı referans aralığını belirlemek için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Yaşı 18 ve üzerinde olan 1296 erkek ve 7441 kadın olmak üzere toplamda 8737 kişinin 01/05/2015-01/05/2017 tarihleri arasında çalışılmış olan 25(OH)D sonuçları laboratuvar yazılım sisteminden retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm 25(OH)D düzeyleri, likid kromatografi - kütle spektrometre/kütle spektrometre analizörü ile ölçülmüş idi. Normal dağılım için logaritmik dönüşüm yapıldı. Uç değerler dışlandıktan sonra, referans aralıkları Bhattacharya metodu ile belirlendi. Referans aralığın yaş grubuna (18-65 veya ≥65 yaş), cinsiyete veya mevsimlere alt gruplara ayrılma gerekliliği Harris-Boyd modeliyle sınandı.

Bulgular: Uç değerler dışlandıktan sonra kalan 8709 yetişkin katılımcının medyan 25(OH)D düzeyi 15,6 ng/mL olarak bulundu. Yetişkinler için 25(OH)D için belirlenen referans aralıkları 9,5-20,7 ng/mL idi. Referans aralığının yaş grubuna (18-65 veya ≥65 yaş), cinsiyete veya mevsimlere göre alt gruplara ayrılmasına gerek duyulmadı.

Sonuç: Uygunsuz test istemlerine ve dolayısı ile D hipervitaminozuna yol açabilecek uygunsuz takviyelere engel olabilmek ve gereksiz sağlık hizmeti maliyetlerinden kaçınabilmek için D vitamini referans aralıklarının ve sınır değerlerinin uygun ve doğru belirlenebilmesi çok önem arz etmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim