Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-094
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Depresif Hastalarda Tiroid Taraması Gerekli midir?
Serap Çuhadar, Mehmet Köseoğlu, Ayşenur Atay, Metin Demir, Nejla Barış
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Depresyon; subklinik hipotiroidi; tiroid fonksiyonları; psikiyatri

Amaç: Tiroid fonksiyon bozukluğu ile depresyonun ilişkisi konusu tartışmalıdır. Bu çalışmada amacımız psikiyatri polikliniğine depresyon ön tanısı ile başvuran hastalara uygulanan tiroid taramasının klinik yararlılığının araştırılmasıydı.

Gereç ve Yöntem: Psikiyatri polikliniğine başvuran 1120 yetişkin hastanın tiroid fonksiyon testleri (FT4, FT3, TSH) gözden geçirildi. Yapılan takiplerinde de tiroid fonksiyon testlerinin klinik ile uyumu araştırıldı.

Bulgular: Hastaların %85.4'ünde TSH, FT3 ve FT4 değerleri normal sınırlarda olarak bulundu, %10.6'sında ise referans aralıklarının dışında sonuçlar gözlendi.

Sonuç: Depresyon ön tanısı ile başvuran hastalara tiroid taraması yapılmasının klinik yararlılığı tekrar gözden geçirilmelidir. Şüpheli durumlarda ise öncelikle TSH testinin değerlendirilmesi uygun görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim