Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-136
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kartal Bölgesinde Vitamin B12 ve Folik Asit Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Yalçın Önder1, Sehavet Tezcan2, Özlem Hürmeydan Kadılar3, Lale Köroğlu Dağdelen4, Özlem Çakır Madenci4, Nihal Yücel4, Asuman Orçun4
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, TOKAT, Türkiye
2M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İZMİR, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, SAKARYA, Türkiye
4Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İSTANBUL, Türkiye
Anahtar Sözcükler: B12 Vitamini; Folik asit; Referans Aralık

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz laboratuvarında çalışılan parametrelerden Folik Asit ve Vitamin B12 ye ait referans aralıklarının hesaplanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: CLSI C28-A prosedürüne uygun olarak seçilen 300 sağlıklı bireyin serumlarında Folik Asit ve Vitamin B12 düzeyleri Advia Centaur XP (Siemens) otoanalizöründe; direkt kemilüminesans yöntemi ile yarışmalı immunoassay olarak çalışıldı. Referans aralıkları Analyse-it for Microsoft Excel Version 2.20 programı ile belirlendi.

Bulgular: Ortalama Serum B12 Vitamini düzeyi 301,57±114,6 pg/ml (Erkeklerde 297,19±111,6 pg/ml, Kadınlarda 304,97±117,2 pg/ml); ortalama Serum Folik Asit düzeyi ise 8,71±3,9 ng/ml (Erkeklerde 8,54±4,05 ng/ml, Kadınlarda 8,81±3,81 ng/ml) olarak saptandı. Erkek ve kadın değerleri farklılık göstermediğinden Vitamin B12 serum referans değeri 155-639 pg/ml. ve Folik Asit serum referans değeri ise 2,87-19,49 ng/ml olarak hesaplandı.

Sonuç: Çalışma sonucunda elde edilen referans aralıkları, üretici firmanın önerdiklerinden farklı çıkmıştır. Bu değerlerin hastanemiz populasyonunu üreticilerin belirlemiş olduğu değerlerden daha gerçekçi yansıttığı ve referans aralığı olarak kullanılabileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim