EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Periton Diyalizi Olan ve Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Kemik Döngüsü
Nilgün Arıkan Başaran1, Aykut Saral2, Nihal Yücel3, Gülçin Kantarcı4, Asuman Orçun3
1Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İstanbul
2Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Eskişehir
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İstanbul
4Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Renal osteodistrofi, periton diyaliz, böbrek transplantasyonu, 25(OH) vitamin D3, parathormon, osteokalsin

Amaç: Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde kemik sağlığının bozulduğu bilinmektedir. Renal osteodistrofi diyaliz hastalarında sık görülen bir komplikasyondur. Bu kesitsel çalışmada düzenli periton diyaliz (PD) tedavisi gören ve böbrek transplantasyonu (nakil) olmuş hastalarda kemik metabolizmasını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bunun için periton diyaliz devamlılığı olan 28 hasta, böbrek transplantasyonu olan 30 hasta ve tamamen sağlıklı 30 bireyde kemik dansitometresi yapıldı. 25(OH) vitamin D3 (OH-D3), parathormon (PTH), osteokalsin (Ost), kalsiyum (Ca), fosfor ve alkalen fosfataz (ALP) ölçülerek gruplar arası karşılaştırıldı.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında periton diyaliz hastalarında düzeyler (ortalama±SD); OH-D3 için 10.20±7.08 nmol/L (p<0.001), PTH için 538.87±692.47 pg/mL (p=0.002), Ost için 44.81±33.47 ng/mL (p<0.001), Sol Femur boynu Kemik Mineral Yoğunluğu (BMD femur) için 0.81±0.13 g/cm2 (p<0.001), ALP için133.32±119.45 U/L (p=0.007) olarak ileri derecede anlamlı bulundu. Periton diyaliz hastalarının Lumbal (L2-L4) Spinal Kemik Mineral Yoğunluğu (BMDspinal) düzeyleri ise (1.10±0.19 g/cm2) kontrol grubundan farklılık göstermedi (p=0.82). Nakil grubunun değerleri OH-D3 için 22.70±14.82 nmol/L, PTH için 73.64±61.15 pg/mL, Ost için 8.14±10.61 ng/mL, BMD spinal için 0.96±0.19 g/cm2, BMD femur için 0.85±0.15 g/cm2, ALP için 64.43±28.63 U/L olarak bulundu. Bu parametrelerden sadece PTH (p=0.008) ve BMD femur (p=0.001) değerleri kontrol grubundan farklılık gösterdi.

Sonuç: Böbrek yetmezlikli hastalarda bozulan kemik metabolizmasının renal transplantlı hastalarda böbrek fonksiyonunun yerine konmasıyla kısmen düzeldiği gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim