EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1
4 makale bulundu.
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Homosistein Düzeyi İle Diyaliz Teknikleri İlişkisinin İncelenmesi
       Selda Demirtaş1, Gökhan Nergizoğlu2, Levent Karaca3
 • β-C Terminal Te lopeptid ve Osteokalsin; Osteoporoz Tanıs ında Yararlı Olabilir mi ?
       Hatice Gözaydın1, İnci Küçükercan2, Murat Ökte3, Gülcan Baloğlu2, Nazan Tunçbilek2, Asuman Orçun2
 • Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri
       Feray Binbaş1, Nuriye Uzuncan1, Dilek Aslanca1, Kutlay Naci Tutucu2, Kadriye Akıllı1, Baysal Karaca1
 • Serum Separatör Tüp ile Trombin İçeren Hızlı Serum Tüplerinde Analiz Edilen Parathormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Ayfer Çolak1, Hülya Yalçın1, Merve Zeytinli Akşit1, Elif Merve Arı1 Anıl Baysoy1 Mustafa Osman Zengin2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim