EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kritik Laboratuvar Değerlerinin Raporlanmasının Klinisyenler Tarafından Değerlendirilmesi
Nilgün Başaran1, Osman Evliyaoğlu1, Sembol Yıldırmak2, Eren Vurgun3
1Department of Medical Biochemistry, Okmeydani Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey
Anahtar Sözcükler: kritik laboratuvar değerleri; klinik laboratuvarı bilgi sistemleri; hastane bilgi sistemi; kalite göstergeleri

Amaç: “Kritik/panik laboratuvar değerleri”, hayatı tehdit eden durumları yansıtan yüksek riskli sonuçlarıdır. Klinisyenlere iletilmeyen veya klinisyenler tarafından tespit edilemeyen “kritik laboratuvar değerleri”, erken tanı ve tedaviyi önleyerek büyük riskler oluşturur. Çalışmamızın amacı laboratuvarımız ve klinikler arasındaki kritik laboratuvar değer iletişiminin etkinliğini araştırmak ve geliştirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kritik laboratuvar değerleri ile ilgili 10 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış olup, hastanemiz kliniklerinde görev yapmakta olan 60 uzman ve 56 asistan doktora bu anket uygulandı.

Bulgular: Katılımcı hekimlerin %71’i kritik laboratuvar değerlerinin raporlanmasının tanıya katkısı olduğunu düşünüyordu. Hekimlerin %55’i kritik laboratuvar değerlerinin raporlanmasının yetersiz olduğunu bildirdi. Katılımcıların %68’i “kritik değer olarak değerlendirdiğiniz tüm sonuçları laboratuvar geri bildirimi yapıyor mu?” sorusuna hayır yanıtı verdiler. Katılımcıların %72’si hastane bilgi sistemindeki (HBS) kritik laboratuvar değer bildirimini yeterli bulmamalarına rağmen %83’ü kritik değerlerde olan sonuçları HBS’den öğrendiklerini belirtti.

Sonuç: Her laboratuvar, kritik laboratuvar değerlerinin raporlaması için uygun parametreleri ve işleyişini kendi koşullarındaki klinik şartlara göre belirlemelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim