EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 17, Sayı 1
Dergi Kapak ve Künyesi
Orijinal Araştırma
Behçet Hastalığında Plazma Vitamin D3 düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ve İnflamasyon Belirteçleri ile ilişkisi
Veysel Sucu, Müberra Vardar, Ralfi Singer, Mustafa Durmuşcan, Okan Dikker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kritik Laboratuvar Değerlerinin Raporlanmasının Klinisyenler Tarafından Değerlendirilmesi
Nilgün Başaran, Osman Evliyaoğlu, Sembol Yıldırmak, Eren Vurgun
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Demir Eksikliği Anemisinin Tanısında Gereksiz Test İstemi ve Maliyet Verimliliği
Volkan Savaş, Tülay Köken
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mevzuat Değişikliğinin Kanda Etanol Tayini Numune Red Oranları Üzerine Etkisi
Cemal Kazezoğlu, Yasemin Tuğba Sutaşır
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Demir Eksikliği Anemisi ve Beta Talasemi Minör Ayırımında Kullanılan Hematolojik İndeksler
Nuriye Uzuncan, Sibel Bilgili, Sezen Şahin, Giray Bozkaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uşak İli ve Çevresinde Β-Talasemi Taşıyıcı Sıklığı
Arzu Etem Akağaç, Soycan Mızrak, Gamze Can, Mustafa Aydınlı, Sembol Yıldırmak, Sefer Erman Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gereksiz Tekrar Edilen Total PSA Testleri; Minimum Retest İnterval ve RCV ile Değerlendirme
Nergiz Zorbozan, İlker Akarken
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Hastalığında Yeni Parametreler: Oksidatif Stres Belirteçleri
Uğur Erçin, Ayşe Bilgihan, Aycan Fahri Erkan, Hayati Yücel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit C Virüs İnfeksiyonlu Hastalarda Polimeraz Zincir Yöntemiyle HCV-RNA Tayini ve Klinik Önemi
Mesude Falay Yılmaz, Doğan Cengiz, Gülsevim Saydam
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim