EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-028
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mevzuat Değişikliğinin Kanda Etanol Tayini Numune Red Oranları Üzerine Etkisi
Cemal Kazezoğlu, Yasemin Tuğba Sutaşır
SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Laboratuvar, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Etanol; numune red; hemoliz
Özet
Amaç: Sağlık Bakanlığı’nın Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 2017/12 sayılı genelgenin yürürlüğe girmesiyle hastanede ve laboratuvarda kanda etanol tayini ile ilgili preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerde düzeltici faaliyetler yapıldı. Bu çalışmanın amacı genelge ile belirlenen preanalitik süreçle ilgili değişikliklerin adli numune güvenliğine ek olarak numune kabul/red oranlarına etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Genelge sonrası etanol testi istenen numunelerin taşınması için kilitli çanta hazırlandı. Genelge öncesi olan temmuz ayından itibaren geriye dönük 7 aylık dönem olan 01.01.2017 ve 01.08.2017 tarihleri arası ile genelge sonrası eylül ayından itibaren 01.09.2017 ve 01.04.2018 arası 7 aylık dönem için laboratuvar bilgi sitemi üzerinden etanol testi red istatistiği retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: Genelge öncesi bakılan dönemde; hemoliz oranı, sayısı: %1.00, 16 adet. Genelge sonrası bakılan dönemde hemolizli numune oranı, sayısı: %2.766, 41 adet bulunmuştur. Hemolizli numune oranı ve sayısının anlamlı olarak (p<0,05) arttığı görülmüştür.

Sonuç: Etanol numune red oranlarının artmış olmasına rağmen genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan düzeltici faaliyetler neticesinde laboratuvar çalışanlarında adli numune farkındalığının gelişmesi olumludur. Bundan sonra preanalitik süreçte test istemini yöneten klinisyenlerin ve kan alma biriminde çalışan hemşirelerin farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitim ve saha uygulama çalışmaları yapılabilir, analitik süreçte ise hemoliz indeksi ölçümü ile hemoliz değerlendirmesinin kanıta dayalı olması sağlanabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim