EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-047
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gereksiz Tekrar Edilen Total PSA Testleri; Minimum Retest İnterval ve RCV ile Değerlendirme
Nergiz Zorbozan1, İlker Akarken2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp. Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Denizli, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sağlık hizmeti maliyetleri; maliyet azaltıcılar; prostat spesifik antijen; laboratuvar belirteçleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı, minimum retest intervale göre gereksiz tekrarlanan total prostat spesifik antijen (tPSA) testlerini belirlemek ve ardışık ölçüm sonuçları arasındaki değişimi RCV ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Klinik Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Derneği raporuna göre, tPSA testi istenen hastalarda ilk sonucun yüksek olması durumunda eğilimi görmek için tPSA testinin 6 haftada bir kez tekrarlanması önerilmektedir. Hastanemizde Mart 2015 - 2017 arasında istemi yapılan tPSA test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Ardışık iki tPSA istemi arasındaki süre <6 hafta ve ilk istenen tPSA test ölçüm sonucu >2,5 ng/mL olan istemler uygunsuz tPSA test istemi olarak değerlendirildi. RCV hesaplandı.

Bulgular: tPSA test sayısı 1794, ardışık istenen tPSA sayısı 427 (% 12,5) idi. Ardışık istenen tPSA testlerinin %46,37’sinde (198/427) ilk ölçülen tPSA test sonucu >2,5 ng/mL idi ve bu testlerin %49’u(97/198) gereksiz istemdi. RCV %51,45 olarak hesaplandı. Gereksiz tekrarlanan tPSA testlerinin % 82,5'inde(80/97) iki sonuç arasındaki değişim RCV'den küçüktü. Ardışık iki ölçüm sonucu arasındaki değişimi Sonuç: Gereksiz tekrar edilen testlerde RCV’ye göre ardışık iki sonuç arasında anlamlı fark bulunmaması test istemlerinin kılavuzlara uygun yapılmasının önemini ortaya koymaktadır. Yaptığımız çalışmanın gereksiz test istemlerinin azaltılması konusunda farkındalık yaratacağını düşünüyoruz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim