EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-035
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Demir Eksikliği Anemisi ve Beta Talasemi Minör Ayırımında Kullanılan Hematolojik İndeksler
Nuriye Uzuncan1, Sibel Bilgili1, Sezen Şahin2, Giray Bozkaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İZMİR, Türkiye
2İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İZMİR, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anemi; beta-talassemi; demir-eksikliği; eritrosit indeksleri

Amaç: Demir Eksikliği Anemisi (IDA) ve Beta Talasemi Minör (BTM), mikrositer hipokrom aneminin en sık nedenlerindendir. Son yıllarda, mikrositer hipokrom aneminin bu nedenleri arasında ayrımın yapılması için birçok formül önerilmiştir. İdeal bir ayrım indeksi yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olmalı ve hesaplanması kolay olmalıdır. IDA ve BTM arasındaki ayrım pek çok açıdan önemlidir. Bizim çalışmamızda 12 indeksin performansı, mikrositik aneminin iki yaygın nedeni olan BTM'yi IDA'dan ayırt etmek için test edildi.

Gereç ve Yöntemler: IDA ve BTM olarak değerlendirilen iki grup vardı. Beş kırmızı kan hücre parametresi [kırmızı kan hücresi (RBC), ortalama korpusküler hacim (MCV), hemoglobin (Hb), ortalama korpusküler hemoglobin (MCH), kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW)] çalışıldı ve on iki indeks [Menzier İndeksi (MI), Greenl ve King (GK), Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği İndeksi (RDWI),Egland ve Fraser (EF), RBC, Sirdah İndeksi (SI) Ricarca İndeksi (R), Srivastava (S), Shine & Lal (SL), Ehsani (E), Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği (RDW), 11T] hesaplandı.

Bulgular: On iki ayrıcı indeksden 11T indeksi, BTM'yı IDA'dan ayırmada en etkili olanıydı. 11T indeksi en yüksek Youden indeksine (% 69,8) ve doğruluğa (% 81,2) sahipti.

Sonuç: BTM'den IDA'yı ayırt etmede 11T indeksi en etkiliydi. RBC, GK, SI ve RDWI ise ayrım indeksleri yerine bir tarama aracı olarak kullanılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim