EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Uşak İli ve Çevresinde Β-Talasemi Taşıyıcı Sıklığı
Arzu Etem Akağaç1, Soycan Mızrak2, Gamze Can4, Mustafa Aydınlı4, Sembol Yıldırmak5, Sefer Erman Yılmaz6
1Uşak Özel Öztan Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
2Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
3Acıpayam Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Denizli, Türkiye
4Uşak Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
5Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Giresun, Türkiye
6Uşak Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı, Tıbbi Mikrobiyoloji, Uşak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Talasemi; Uşak; prevalans

Amaç: Hemoglobinopatiler içinde talasemi; otozomal resesif geçiş gösteren, hemoglobinin globin zincirlerinden bir ya da bir kaçının sentez hızında azalma veya hiç sentez edilememesi ile karakterize heterojen bir hastalık grubudur. Talasemiler Akdeniz ülkelerinden başlayarak, Ortadoğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bir kuşak boyunca yüksek oranda görülmektedir. Bu çalışmada, Uşak ili ve çevresindeki beta talasemi taşıyıcı sıklığını ortaya çıkarmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü Merkez Laboratuvarına evlilik öncesi sağlık taraması amacıyla başvuran 01.01.2011 ile 31.12.2012 tarihleri arasında talasemi test istemiyle gelen toplam 3324 birey dosyaları retrospektif olarak taranıp dahil edildi. Her bir bireyden 2 mL kan EDTA’lı tüplere alınarak Tosoh Otomatik Glikohemoglobin Analizörü HLC-723G8’(Japan) de kendi kitleriyle Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC, High- Performance Liquid Chromatography) yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 1672 (%50,3)’si kadın, 1652 (%49,6)’si erkek olan toplam 3324 bireyin 100 (%3)’ünde HbA2 seviyeleri % 3,5’in üzerinde idi, yani beta talasemi taşıyıcısıydı. Taşıyıcı olan 100 bireyin 41 (% 41)’i kadın, 59 (% 59)’u erkek idi. Bu bilgilerden yola çıkarak talasemi taşıyıcılığı prevalansı kadınlarda %2,45 ve erkeklerde % 3,57 olarak bulundu.

Sonuç: İlimizin %3 olan prevalans oranı Türkiye genelinde bildirilen talasemi taşıyıcılığı oranıyla (%2.1) kıyaslandığında yüksek bir değer olarak gözükmektedir. Bu değer, Uşak’ın genel nüfusuna (2012) yansıtıldığı zaman (342.269), ilimizde potansiyel taşıyıcı sayısının 10.268 olması beklenmektedir. β- talasemi tarama programının sadece evlenecek kişilere değil toplumun diğer kesimlerinide özellikle doğurganlık çağındaki nüfusu da kapsayacak şekilde daha genişletilmiş olarak başlatılması gerektiğini düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim