EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-084
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Altı Sigma Kullanılarak Klinik Kimya Testlerinin Analitik Performansının Değerlendirilmesi
Gökhan Çakırca, Tülin Yazıcı
Department of Medical Biochemistry, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Education and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Altı sigma; analitik işlem performansı; kalite değerlendirme; CLIA 2019

Amaç: Altı sigma, analitik süreç performansını değerlendirmek için kullanılan bir kalite yönetim aracıdır. Bu çalışmada, sigma ölçümlerini kullanarak laboratuarımızdaki Roche Cobas 8000 cihazında biyokimyasal ve immünolojik testlerin performansını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Biyokimyasal ve immünolojik testlerinin altı aylık (Eylül 2018 - Şubat 2019), iç kalite kontrol (İKK) ve dış kalite kontrol (DKK) verileri çıkarıldı. Sigma değerleri, İKK verilerinden elde edilen varyasyon katsayısı (CV), DKK verilerinden elde edilen bias ve CLIA 2019’un toplam izin verilebilir hata (TEa) oranları kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: ALB, GLU, Ca, CI, CREA, Na, K, TP, üre ve kompleman C3'ün sigma değerleri 3'ün altındaydı. ALT, AST, Amilaz, P, GGT, HDL-C, CHOL, LDH, LDL-C, T-BİL, UIBC, UA, CRP, kompleman C4, IgA ve IgM testlerinin sigma değerleri 3-6 aralığında bulundu. CK, D-BIL, lipaz ve IgG'nin sigma değerleri 6'dan büyük idi.

Sonuç: Sigma değerlerinin çoğu 3'ün üzerinde olduğu için, laboratuarımızda biyokimyasal ve immünolojik testlerin genel olarak analitik performansı kabul edilebilir. Bununla birlikte, sigma değeri 3'ten küçük olan testler sıkı kalite kontrol kurallarıyla izlenmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim