EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-052
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Farklı Dış Kalite Kontrol Program Verileri ile Toplam Analitik Hata Değerlendirmesi
Kübranur Ünal
Ankara Polatlı Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kalite kontrol; bias; toplam kalite yönetimi

Amaç: Bu çalışmada laboratuvarımızdan elde edilen CK-MB ve Troponin I test sonuçlarının kabul edilebilir kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Troponin I ve CK-MB testlerinin Mayıs ve Haziran aylarına ait iç kalite kontrol verilerinden Total %CV hesaplanmıştır. Üç farklı dış kalite kontrol programında aynı cihaz ve yöntem için hesaplanan laboratuvarımıza ait %Bias değerlerinin ortalaması alınarak % Bias elde edilmiştir. Toplam Analitik Hata ‘‘%Bias+(1.65×%CV)’’ formülü ile hesaplanmıştır. Biyolojik varyasyona dayalı belirlenmiş olan TEa değerleri kullanılmıştır.

Bulgular: Troponin I ve CK-MB testleri için Mayıs ve Haziran aylarında hesaplanan toplam analitik hata değerleri izin verilebilir toplam hata sınırlarını geçmemiştir. Farklı dış kalite kontrol programlarından elde edilen bias değerlerinin toplam analitik hata sonuçları üzerine etkisi gözlemlenmemiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile her laboratuvarın analitik sürecin değerlendirilmesinde Toplam Analitik Hata değerlerini hesaplanmasının önemi vurgulanmıştır. Laboratuvarımızda farklı dış kalite kontrol verilerinden elde edilen toplam analitik hata değerlerinin izin verilebilir toplam hata sınırları içinde olduğu gösterilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim