EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 16, Sayı 1
Orijinal Araştırma
The Agreement of Test Results Obtained by Blood Gas, Clinical Chemistry and Hematology Analyzer
Şerif Ercan, Mahmut Çakır
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Prokalsitonin yerine Nötrofil/Lenfosit Oranı: Bir Seçenek Olabilir mi?
Fatma Ceyla Eraldemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İkili ve Üçlü Prenatal Tarama Testi Medyan Değerleri: Van Ölçekli Retrospektif Bir Çalışma
Hamit Hakan Alp, Zübeyir Huyut, Erdem Çokluk, Mehmet Ramazan Şekeroğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erken Dönemdeki Doksorubisin- Fluoksetin Kardiyotoksisitesinde Biyokimyasal Belirteçler
Gül Özbey, Selvinaz Dalaklıoğlu, Sebahat Özdem, Gülbahar Uzun, Esin Tatlı, Nuray Erin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Melatoninin Deneysel Miyokart Infarktüsünde Serum Paraoksonaz ve Laktonaza Etkisi
Eray Özgün, Gülben Sayılan Özgün, Ufuk Usta, Sevgi Eskiocak, Selma Süer Gökmen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Test İstem Panelindeki Lokalizasyon Değişikliklerinin İstenen Tetkik Sayılarını Azaltma Üzerine Etkisi
Özgür Baykan, Sema Bülte
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Dış Kalite Kontrol Program Verileri ile Toplam Analitik Hata Değerlendirmesi
Kübranur Ünal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Fizyolojik ve Patolojik Anjiogenezde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Rolü
Pervin Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim