EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Melatoninin Deneysel Miyokart Infarktüsünde Serum Paraoksonaz ve Laktonaza Etkisi
Eray Özgün1, Gülben Sayılan Özgün1, Ufuk Usta2, Sevgi Eskiocak1, Selma Süer Gökmen1
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Edirne, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Melatonin; miyokardiyal infarktüs; paraoksonaz; laktonaz; oksidatif stres; lipid peroksidasyonu

Amaç: Melatoninin isoproterenol ile oluşturulan miyokart infarktüsünde paraoksonaz ve laktonaz aktivitelerine etkisini incelemektir.

Materyal ve Metod: Sıçanlar kontrol, melatonin, ISO ve ISO+melatonin olmak üzere dört gruba ayrıldı. Melatonin ve ISO gruplarına 7 gün boyunca intraperitoneal olarak melatonin enjekte edildi. ISO ve ISO+melatonin gruplarına 6. ve 7. günlerde intraperitoneal olarak isoproterenol enjekte edildi. Her gruptan birer sıçan son isoproterenol enjeksiyonundan sonra 15 gün daha yaşatılarak kalp dokuları histopatolojik olarak incelendi. Diğer tüm sıçanlar 8. günde sakrifiye edilerek serum troponin I ve malondialdehit düzeyleri, total oksidan ve antioksidan durum, paraoksonaz ve laktonaz aktiviteleri ölçüldü. Oksidatif stres indeksi formülden hesaplandı.

Bulgular: Deneysel miyokart infarktüsü serum troponin I düzeylerinin artışı ile kanıtlandı, fibrotik alanların varlığını gösteren histopatolojik inceleme ile de desteklendi. İsoproterenol ile oluşturulan miyokart infarktüsünde, malondialdehit, total oksidan durum ve oksidatif stres indeksi anlamlı olarak artarken, total antioksidan durum, paraoksonaz ve laktonaz aktiviteleri anlamlı olarak azaldı. Melatonin, isoproterenol ile oluşturulan miyokart infarktüsünde, serum malondialdehit, total oksidan durum ve oksidatif stres indeksini anlamlı olarak azalttı ve paraoksonaz ve laktonaz aktivitelerini anlamlı olarak arttırdı. Sağlıklı sıçanlarda melatonin serum laktonaz aktivitesini artırdı.

Sonuç: Melatonin, isoproterenol ile oluşturulan miyokart infarktüsünde serum paraoksonaz ve laktonaz aktivitelerinde gözlenen azalmayı önler.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim