EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Erken Dönemdeki Doksorubisin- Fluoksetin Kardiyotoksisitesinde Biyokimyasal Belirteçler
Gül Özbey1, Selvinaz Dalaklıoğlu1, Sebahat Özdem2, Gülbahar Uzun2, Esin Tatlı1, Nuray Erin1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Antrasiklinler; antidepresan ajanlar; istenmeyen etkiler

Amaç: Doksorubisin (DOXO) etkinliği yüksek ve sık reçete edilen bir antikanser antrasiklin ilaç olmasına karşın, kullanımı çoklu ilaç direnci ve doz-bağımlı kümülatif kardiyotoksisite nedeniyle kısıtlanmaktadır. DOXO’nun yaygın kullanılan bir antidepresan olan fluoksetin (FLU) ile birlikte kullanımı, çoklu ilaç direncinin aşılması için geliştirilen tedavi stratejilerindendir. Bu çalışmada FLU-DOXO kombinasyonunun biyokimyasal kardiyotoksisite belirteçleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Balb-c tür fareler 4 gruba ayrılarak 6 hafta boyunca tedavi edilmişlerdir: (1) kontrol (serum fizyolojik), (2) FLU (0.5 mg/kg/gün), (3) DOXO (kümülatif doz 12 mg/kg), (4) FLU (0.5 mg/kg/gün) ve DOXO (kümülatif doz 12 mg/kg). Tedavinin sonunda elde edilen serum örneklerinde hs-Troponin T, ALT, AST, LDH, kalp dokularında ise Total oksidan kapasite belirlenmiştir.

Bulgular: Sonuçlarımıza göre FLU-DOXO kombinasyonu serum yüksek duyarlılıklı Troponin T (hsTnT) düzeylerinde artışa neden olmuştur. DOXO uygulaması serumda aspartat aminotransferaz (AST) ve kardiak dokuda total oksidan kapasite (TOS) düzeylerinde artışa neden olurken, serumda alanin aminotransferaz (ALT), laktat dehidrogenaz (LDH) ve kreatin kinaz-MB (CK-MB) düzeyleri değişmemiştir.

Sonuç: 0.5 mg/kg/gün FLU tedavisi ile, kümülatif 12 mg/kg DOXO’nun birlikte uygulanmasının, hsTnT ile belirlenebilen erken dönem kardiyotoksisite oluşturabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim