EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-062
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Fizyolojik ve Patolojik Anjiogenezde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Rolü
Pervin Vural
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: VEGF, VEGF reseptörü, anjiogenez, kanser

Anjiogenez, önceden var olan damarlardan yeni damarların oluşması anlamına gelen biyolojik bir süreçtir. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) anjiogenez sürecinde önemli bir role sahiptir. VEGF ailesi 7 üyeden oluşmuştur. Memelilerde bulunan VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D ve PlGF (plasental büyüme faktörü), parapox virüslerinde bulunan VEGF-E, yılan zehirinde bulunan ve svVEGF olarak da adlandırılan VEGF-F. Bu ailenin üyeleri VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 ve nöropilin (NP-1 ve NP-2) olarak adlandırılan VEGF reseptörlerine (VEGFR) bağlanırlar. Birçok kanser dokusunda VEGF ve VEGFR ekspresyonlarının arttığı gösterilmiştir. VEGF-A tümörün büyümesi ve hematojen metastazların oluşumu ile ilişkilendirilirken, lenfanjiogenezden sorumlu olan VEGF-C ve VEDF-D lenfatik metastazların gelişmesine neden olur. Tümör anjiogenenezinde oynadığı önemli rolden dolayı VEGF ailesi ve reseptörleri anjiyogenez inhibitörleri olarak adlandırılan çeşitli yeni ilaçların geliştirilmesinde öncelikli hedefdir. Günümüzde çeşitli kanserlerin rutin tedavisinde kullanılmak üzere birçok anti-VEGF/VEGFR ilaç geliştirilmiş ve FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim