EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-016
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Prokalsitonin yerine Nötrofil/Lenfosit Oranı: Bir Seçenek Olabilir mi?
Fatma Ceyla Eraldemir
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Pro-kalsitonin, nötrofiller, lenfositler, bakteriyemi
Özet
Amaç: Bu çalışmada bakteriyeminin değerlendirilmesinde kullanılan prokalsitoninin yerine nötrofil/ lenfosit oranı (NLO) kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak yürütülen çalışmada laboratuvar bilgi sisteminden 2710 hastanın verilerine ulaşıldı. Tam kan sayımı analizi parametrelerinden nötrofil ve lenfosit sayıları elde edilip, birbirlerine oranlanarak NLO hesaplandı. Prokalsitonin 0.1, 1, 2 ve 5 ng/mL eşik değerleri baz alınarak, NLO için eşik değerler belirlendi. NLO nın farklı eşik değerleri için pozitif ve negatif öngörü değerleri belirlendi. Alıcı işlem karakteristikleri (Receiver operating characteristic-ROC) eğrileri çizildi, NLO kullanılabilirliğini değerlendirmek için ROC eğrileri altındaki alanlar hesaplandı.

Bulgular: Prokalsitonin için 0.1, 1, 2 ve 5 ng/mL eşik değerleri kullanılarak, NLO için eşik değerleri sırasıyla 4.71, 6.44, 7.65 ve 8.24 olarak belirlenmiştir. NLO 4.71, 6.44, 7.65 ve 8.24 eşik değerleri için pozitif öngörü değerleri sırasıyla %92.90, %55.50, %45.30 ve %27.60 olarak bulunmuştur. NLO 4.71, 6.44, 7.65 ve 8.24 eşik değerleri için negatif öngörü değerleri ise sırasıyla %28.20, %75.40, %81.60 ve %88.40 olarak bulunmuştur. NLO nın dört eşik değeri için sırasıyla eğri altında kalan alan 0.706, 0.704, 0.689 ve 0.652 dır (p<0.001).

Sonuç: Bakteriyemi tanısını dışlamak için NLO özellikle 6.44 eşik değeri ile prokalsitoninin yerine kullanılabilecek bir parametre olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim