EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-047
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Test İstem Panelindeki Lokalizasyon Değişikliklerinin İstenen Tetkik Sayılarını Azaltma Üzerine Etkisi
Özgür Baykan1, Sema Bülte2
1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Biyokimya, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Maliyet analizi; biyokimya; hormon
Özet
Amaç: Tanı koyma sürecinde laboratuvarların rolünün artması test sayılarında artış ile sonuçlanmıştır. Ancak bu durum beraberinde ilave iş yükü ve zaman kaybı yanında maliyetlerde de artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Gereksiz istemlerin azaltılması hem iş yükü hem maliyetler hem de hastaların bekleme süresini azaltacaktır. Biz de çalışmamızda uygunsuz test isteminin etkisini ölçmek amacıyla, test istem panelinde hekimlerin alışageldikleri test yerleşimlerini değiştirmenin, tetkik istem sayıları üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza beşi biyokimya laboratuvarında (amilaz, lipaz, fosfor, magnezyum ve LDH), dokuzu hormon laboratuvarında çalışılmakta olan (ATG, Ca-125, Ca 15-3, Ca 19-9, CEA, folat, vitamin B12, serbest T3 ve serbest PSA) testler dahil edildi. Klinisyenlerin istem sayfalarındaki testlerin yerleşimi 3 yıldır alışılagelmiş olan yerinin dışında ayrı bir sekmeye alındı. Yeri değiştirilmeden önceki 3 ay ve değiştirildikten sonraki 3 aylık verileri ay ay belirlenerek toplam test sayısına oranları hesaplandı. Birinci aydaki oran %100 kabul edilip, sonraki ayların birinci aya göre % değişimleri belirlendi.

Bulgular: Biyokimya test istemlerinin ikinci 3 ay ortalamasının ilk 3 ay ortalamasına göre %28.3 azaldığı gözlenmiştir. Hormon testlerinde ise ikinci 3 aydaki azalma toplamda %12.1 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Klinisyenlerce yapılan test istemlerinde alışkanlıkların önemli yer tuttuğu düşünülmüştür. Test istemlerinin yerlerinin değiştirilmesi belirli tetkiklerin daha az istemi ile sonuçlanmaktadır. Bu amaçla tetkiklerin istem sayfasındaki yerlerinin değiştirilmesi ile gereksiz iş gücü kaybını önlenmesi, hastaların bekleme süresinin kısalması yanında ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim