EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Gazı, Klinik Kimya ve Hemogram Analizörlerinden Elde Edilen Test Sonuçlarının Uyumu
Şerif Ercan1, Mahmut Çakır2
1Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Kırklareli, Türkiye
2Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kırklareli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Elektrolitler, kan gazı analizi, glukoz, hemoglobin

Amaç: Analizörlerin farklı tiplerinin kullanımı ve örnek türündeki farklılıklar, test sonuçlarında farklılığa neden olabilmektedir. Bu çalışmada, konvansiyonel kan gazı analizörü sonuçları ile hasta başı kan gazı, klinik kimya ve hemogram analizörlerinden elde edilen sonuçların birbiri yerine kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Konvansiyonel (Radiometer ABL735) ve hasta başı kan gazı analizöründen (EPOC) elde edilen pH, pCO2, pO2, sodyum, potasyum, iyonize kalsiyum, glukoz, laktat ve hemoglobin sonuçları birbirleriyle karşılaştırıldı. Aynı zamanda, konvansiyonel kan gazı ve klinik kimya analizöründe (Cobas 6000 c501) ölçülen sodyum, potasyum ve glukoz sonuçları ile konvansiyonel kan gazı ve hemogram analizöründe (ABX Pentra 80) ölçülen hemoglobin sonuçları birbirleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlar arasındaki uyum Bland-Altman yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular: Konvansiyonel ve hasta başı kan gazı analizörlerinden elde edilen pH, pO2, sodyum, glukoz ve hemoglobin sonuçları arasındaki farklılık toplam izin verilen hatadan büyük bulundu. pCO2 %95 uyum limitleri ise toplam izin verilen hata sınırlarına yakın idi. Konvansiyonel kan gazı ve klinik kimya analizörlerinde ölçülen sodyum ve potasyum sonuçlarının %95 uyum limitleri, toplam izin verilen hata sınırlarını aşmış olarak bulundu; buna karşın glukoz için uyum limitleri toplam izin verilen hata sınırlarına yakın belirlendi. Konvansiyonel kan gazı ve hemogram analizörlerinde ölçülen hemoglobin sonuçları arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi.

Sonuç: Konvansiyonel ve hasta başı kan gazı analizörlerinden elde edilen test sonuçları arasında farklılıklar görülebilmektedir. Aynı zamanda, kan gazı analizörü ile klinik kimya analizörlerinde ölçülen testlerin sonuçları arasında da farklılıklara rastlanabilmektedir. Bu nedenle, test sonuçlarının hatalı değerlendirilmesinin engellenmesi için, analizörlerin farklı türlerinde çalışılan testler arasındaki uyum belirlenmeli ve farklılık tespit edilen testlere ilişkin bilgi hasta sonuç raporlarında belirtilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim