EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-086
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Laboratuvarlarda Analitik Süreç Değerlendirilmesi: Altı Sigma Metodolojisi
Dilek İren Emekli1, Kenan Güçlü1, Gamze Turna2, Bilal İlanbey1, Rukiye Nar2, Esin Avcı Çiçek3
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Kırşehir, Türkiye
2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
3Halk Sağlığı Laboratuvarı, Uşak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Laboratuvar; kalite kontrol; toplam kalite yönetimi

Amaç: Laboratuvarların analitik güvenilirliği iç kalite kontrol, dış kalite kontrol verilerinin istatistiksel yöntemlerle analiziyle kanıtlanır. Bu yöntemlerden Altı Sigma Metodolojisinde performans, süreç sigma değerleri ile belirlenir. Altı Sigma Metodolojisi sürecin mükemmellikten sapma derecesini gösterir. Bu çalışmada; laboratuvarımızda sık çalışılan testlerin analitik süreç performanslarını Altı Sigma Metodolojisine göre değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Temmuz - Ekim 2014 iç kalite kontrol verileri laboratuvar bilgi sisteminden elde edildi. Seçilen testler için laboratuvar ortalama, standart sapma, varyasyon ve varyasyon katsayısı hesaplandı. Aylık süreç sigma seviyeleri “(% TEa -% Bias) / % CV” formülüne göre hesaplandı. Sonuçlar sigma değeri ≤ 4 düşük; 4–6 arası kabul edilebilir; ≥ 6 iyi olarak üç gruba ayrıldı.

Bulgular: Süreç sigma değeri ≤ 4 olan testler: Temmuz Düzey 1; Glukoz, Kreatinin, Düzey 2; Üre, Glukoz, Kreatinin, Total Protein, Ağustos Düzey 1; Alb, ALP, Üre, Glukoz, Kreatinin, Total Protein, Düzey 2; Alb, ALT, Üre, Glukoz, Kreatinin, Total Protein, Eylül: Düzey 1; Üre, Glukoz Total Protein, Düzey 2; Glukoz ,Total Protein.

Sonuç: Bu çalışma ile laboratuvarımızda süreç sigma düzeyleri düşük testler belirlenerek, bu testler analiz öncesi ve sonrası süreçlerle birlikte bütün olarak değerlendirilebilir. Altı sigma metodolojisi problemli testlerin ölçüm süreçlerinin ayrıntılı değerlendirilmesini değişkenlerin kontrol altına alınmasını sağlayabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim