EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-140
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Serbest ve Total Prostat Spesifik Antijen Testlerinin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
Nergiz Zorbozan1, Gökçe Filiz Atikeler2, İlker Akarken3
1Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Su Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
Anahtar Sözcükler: ölçüm belirsizliği; prostat spesifik antijen; total izin verilebilir hata

Amaç: Laboratuvar sonuçları, klinik karar verme sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle testlerin analizi ve raporlanma kalitesi son derece önemlidir. Ölçüm belirsizliği test sonuçlarının kalitesinin kantitatif olarak ifade edilmesidir. Belirsizliklerin ve olası hata kaynaklarının belirlenmesi ile sonuçların kalitesinin iyileştirilmesi de sağlanmaktadır. Çalışmamızın amacı prostat kanseri tanısında yönlendirici rolü olan serbest ve total prostat spesifik antijen testlerinin Nordtest teknik raporu 537’ye göre belirsizliğini hesaplamak ve bu değerleri Wisconsin State Laboratory of Hygiene (WLSH) ve The Royal College of Pathologists of Australasia (RCPA)'nın belirlediği % total izin verilen hata (%TEa) değerleriyle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Serbest ve total prostat spesifik antijen testleri cobas e 601 cihazında (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) elektrokemiluminesans yöntemle ölçülmektedir. Testlerin ölçüm belirsizliği Nordtest teknik raporu 537’e göre hesaplandı.

Bulgular: Total ve serbest prostat spesifik antijen testleri için sırasıyla iç kalite kontrol belirsizlik değeri %4.25 ve %3.00, dış kalite kontrol belirsizlik değerleri %5,62 ve %5,83, genişletilmiş belirsizlik değerleri ise %95 güven aralığında %14,1 ve %13,1 olarak bulundu. RCPA’nın serbest ve total prostat spesifik antijen için belirlediği %TEa değeri %15, WLSH'nın ise % 30 'dur.

Sonuç: Laboratuvarımızda serbest ve total prostat spesifik antijen testleri için hesaplanan ölçüm belirsizliği hedeflenen %TEa değerinin altındadır. Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması tanı ve girişimde klinik karar sınırları değerlendirilen testler için daha da önemli hale gelmektedir. Laboratuvarlar testlerin ölçüm belirsizliğini hesaplamalı, ilgili klinisyenler elde edilen veriler hakkında bilgilendirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim