Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 114-118
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Giresun İli Merkez'de Tiroid Fonksiyon Test İstemlerinin Öngörülen Algoritmaya Uygunluğu
Y Sembol Yıldırmak1, Murat Usta1, Ömer Emecen2, Oğuz Dikbaş3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2SB Giresun Kamu Hastaneler Birliği, Giresun Üniversitesi Prof Dr A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Giresun, Türkiye
3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Algoritma; serbest T4; serbest T3; tiroid stimulan hormon

Amaç: Amerikan Tiroid Derneği (ATA), Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği (AACE) ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği gibi organizasyonların kılavuzlarında tiroid fonksiyonlarını değerlendirmede ilk yapılacak testlerin tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest T4 (fT4) olması gerektiği bildirilmektedir. Bu çalışmada Giresun İli Merkez’de tiroid fonksiyon test istemlerinin klinikte öngörülen algoritmaya uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: S.B. Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında çalışılıp raporlanmış TSH, serbest T3 (fT3) ve fT4 test sonuçları Laboratuvar Bilgi Sistemi kayıtlarından elde edildi. Tiroid fonksiyon testlerinin istemleri 4 grupta (yalnız TSH istemi, TSH+fT4 istemi, TSH+fT3 istemi, TSH+fT3+fT4 istemi) incelendi. Her bir grubun istem sonuçları Roche Immunoassay ölçüm sistemleri için bildirilen TSH referans aralığına göre (0,27-4,2 mIU/L) hipotiroidik, normotiroidik ve hipertiroidik olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı.

Bulgular: İçinde TSH’ın olduğu tiroid fonksiyon test paneli istemlerinin (n=65.533) %47,8’ini TSH+fT4 istemi,%34,3’nü yalnız TSH istemi, %17,8’ini TSH+fT3+fT4 istemi, %0,05’ini ise TSH+fT3 istemi oluşturmakta idi. TSH referans aralığına göre (0,27-4,2 mIU/L) belirlenen normotiroidik gruplarda istenen toplam test sayısı (n=120.308) içerisinde fazladan istenmiş fT3 ve fT4 test sayılarının (n=44.025) yüzdesi %36,6 olarak hesaplandı.

Sonuç: Tiroid fonksiyon test istemlerinde klinikte öngörülen algoritmaya göre yalnız TSH isteminin yapılması gereken vakalarda, TSH ile beraber fT3 ve fT4 test istemlerinin yaygın olmamakla beraber kullanıldığı saptandı. Ek olarak daha önce farklı merkezlerde yapılan sonuçlara kıyasla Giresun ili Merkez’de tiroid fonksiyon test istemlerinin klinikte öngörülen algoritmaya uygunluğunun daha kabul edilebilir düzeylerde olduğu görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim