Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Serum Etanol Düzeyi Ölçümünde Belirsizliğin Değerlendirilmesi
Zekiye Catak1, Esra Koçdemir2
1Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Elazığ/Türkiye
2Kovancılar Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Elazığ/Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ölçüm belirsizliği, Etil alkol, Toksikolojik analizler

Amaç: Kan alkol düzeyi ölçümleri klinik ve adli toksikolojik laboratuvarlarda en sık yapılan testlerdendir. Ölçüm belirsizliği, bir testin güvenilirliğini değerlendiren analitik veri olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Merkez Laboratuvarına ait internal ve eksternal kalite kontrol sonuçlarını kullanarak etil alkol testinin ölçüm belisizliğinin değerlendirilmesi ve buna göre 2016 yılında laboratuvarımızda analiz edilen etil alkol test sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Serum etil alkol analizinin standart, kombine ve genişletilmiş ölçüm belirsizliği değerleri Nordest Klavuzu’na göre beş basamakta hesaplandı. Son bir yılda laboratuvarımızda analiz edilen 566 adet etil alkol testi sonucu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Laboratuvarımızın verileri kullanılarak yapılan analizlerde, etanol testinin belirsizlik değeri %14.2 olarak tespit edildi. 10(%1.76) hastanın test sonucu eşik değere yakındı (42.9-57.1 mg/dl arasında). Geri kalan hasta sonuçlarının tamamının(%98.24) belirsizlik değerinden etkilenmediği gözlendi.

Sonuç: Belirsizlik ölçüm sonucuna atfedilen olasılıkların dağılımını gösteren bir parametredir ve ölçüm sonucu ile birlikte rapor edilir. Laboratuvarımızın etil alkol analiz sonuçları %95 güven aralığında ±%14.2 olarak tespit edildi. Hastaların %1.76’sının belirsizlik değerinden etkilendiği görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim