EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 15, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Bingöl Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
İlyas Duran
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir İkinci Basamak Sağlık Merkezinde Tam İdrar Tetkikinin Performansının Değerlendirilmesi
Nergiz Zorbozan, İlker Akarken, Orçun Zorbozan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Assessment of Data Regarding Thalassemias and Hemoglobin Variants From a Tertiary Referral Hospital Laboratory in Turkey
Tevfik Balci, Merve Sibel Güngören, Saliha Uysal, Nejla Özer, Mehmet Aköz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serum 25(OH) D Vitamin Düzeyleri ile Prediyabet Arasındaki İlişki
Hülya Yalçin, Burak Toprak, Ayfer Çolak, Aybike Hastürk Günaslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroid Fonksiyon Test İstemlerinde “Refleks Test” Uygulaması ve Sağlık Harcamalarına Etkisinin İncelenmesi
Ferhat Demirci, İnanç Karakoyun, Can Duman, Fatma Demet Arslan, Defne Özbek, Dilek Kalenci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serum Etanol Düzeyi Ölçümünde Belirsizliğin Değerlendirilmesi
Zekiye Catak, Esra Koçdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tahmini Ortalama Glukoz Değerinin (eAG) "Diabetes Mellitus"da Kullanımı
Gülsüm Feyza Altaş, Sezer Uysal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Kronik Böbrek Hastalığı ve Vasküler Kalsifikasyon
Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim