Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-098
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kronik Böbrek Hastalığı ve Vasküler Kalsifikasyon
Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: KBH, Vasküler kalsifikasyon, D vitamini, Kardiyovasküler mortalite
Özet
Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan kişiler, kardiyovasküler morbidite ve mortalite açısından yüksek riske sahiptirler. Kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin, hem genel popülasyonda hem de KBH’da en önemli nedeni damarlarda oluşan vasküler kalsifikasyondur (VK). VK temeli, esas olarak mineral metabolizması ve kronik inflamatuar bozukluklar ile ilişkilidir. Malnutrisyon, hiperfosfatemi, ve hiperkalseminin yanı sıra çeşitli kalsikasyon inhibitörleri ve aktivatörlerinin de VK patogenezinde rolü bulunmaktadır. Bu patogenezde yer alan aktivatör ve inhibitörler karşılıklı kompleks mekanizmalarla bu süreci düzenlemekte olup, bu yönde yeni tedavi stratejileri denenmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim