Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid Fonksiyon Test İstemlerinde “Refleks Test” Uygulaması ve Sağlık Harcamalarına Etkisinin İncelenmesi
Ferhat Demirci1, İnanç Karakoyun2, Can Duman2, Fatma Demet Arslan2, Defne Özbek1, Dilek Kalenci1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Maliyet-fayda analizi, Tiroid glandı fonksiyon testler, Tanılar ve laboratuvar incelemeleri

Amaç: Tiroid fonksiyon testleri (TFT) klinik laboratuvarlardan en sık istenen endokrin testlerdir. Amerikan ve İngiliz Tiroid Dernekleri tarafından yayınlanan kılavuzlar, tiroid uyarıcı hormonun (TSH) tiroid hastalıkları için ilk adım testi olarak kullanılmasını önerse de, bu testler için algoritmalar dikkate alınmamaktadır. Çalışmamızda hastanemizde başlattığımız TFT refleks testi uygulamasının sağlık harcamasının etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ötiroid hastalarda TSH testine ek olarak serbest triiodotironin veya serbest tetraiyodotironin testlerinden en az birinin istemi gereksiz test olarak değerlendirildi. Gereksiz testlerin maliyet analizi, refleks testi uygulamasından altı ay önce ve altı ay sonra şeklinde gerçekleştirildi. Gereksiz test istem oranlarındaki değişim "iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık testi" ile değerlendirildi.

Bulgular: Uygulama sonrasında tüm poliklinikler için gereksiz test oranı %40,65'den %1,19'a düştü (p <0.001). Dahiliye kliniklerinde gereksiz test oranı %27,4’den %0,86'a (p <0.001), diğer kliniklerin oranı %52.18'den %1.54'e düştü (p<0.001). Yapılan maliyet analizi ile altı ay refleks testi uygulanarak gereksiz test talep maliyeti 38.384,50 TL'den 657 TL'ye düşürülmüştür.

Sonuç: Çok fazla test istemiyle her zaman klinik olarak uyumlu sonuçlar alacağımız anlamına gelmez; aksine, maliyet-etkin çalışmayı önler ve yanlış tanı ve klinik olarak uyuşmayan sonuçlara yol açar. Bu çalışmayla da gösterildiği gibi, çeşitli kılavuzlara ve algoritmalara göre hastaneler, klinisyenler ve laboratuvarlar tarafından tanımlanan refleks test algoritması, maliyet etkinliği nedeniyle sağlık sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Bu nedenle laboratuvar profesyonelleri olarak diğer refleks testlerin ve algoritmaların kullanılması konusundaki ilgimiz devam etmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim