Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2
23 makale bulundu.
 • Aktif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Serum 25 (OH) Vitamin D Düzeyleri
       Füsun Alataş1, Özkan Alataş2, Ömer Çolak2, Sinan Erginel1, Muzaffer Metintaş1, Sema Uslu2
 • Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum ve Parathormon Düzey Değişikliklerinin Araştırılması
       Giray Bozkaya, Ayşen Lale, Tuba Orhan, Baysal Karaca
 • Periton Diyalizi Olan ve Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Kemik Döngüsü
       Nilgün Arıkan Başaran1, Aykut Saral2, Nihal Yücel3, Gülçin Kantarcı4, Asuman Orçun3
 • Obez Kadınlarda İnsülin Direnci ve Serum Adiponektin Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Münasip Özinan1, Banu Arslan Şentürk1, Sinem Frenkçi2, Füsun Üstüner1
 • Insülin Direnci Olan Erişkin Kilolu ve Obezlerde Lipoprotein (a) İle Lipid Parametreleri
       Yasemin Baskın2, Türkan Yiğitbaşı1, Gökan Afacan1, Şengül Bağbozan1
 • Metabolik Sendromda Leptin, Adiponektin , Okside LDL Düzeyleri ve Paraoksonaz Aktivitesi
       Ahmet Solak, Pınar Tuncel
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
       Emin Savaş Kılavuz1, Nermin Erol2
 • Normal Glukoz Toleranslı Obez Bireylerde İnsülin Direnci ve Serum IL-8 Düzeyleri
       Ayfer Aydoğdu Çolak1, Hakan Türkön2, Hülya Yalçın1, Işıl Çoker1
 • Sıvı Kromatografi-Ardışık Kütle Spektrometresi ile Vitamin D Analizinde Örnek Stabilitesi
       Evren Akgöl1, Sedat Abuşoğlu2, Hüseyin Tuğrul Çelik3, Cevdet Züngün4, Sevilay Sezer4, Turan Turhan4, Muhittin Serdar5, Metin Yıldırımkaya6
 • Demir Eksikliği Anemisi Olan Genç Erişkin Kadınlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri
       Çiğdem Karakükcü1, Hava Üsküdar Teke2, Mustafa Özen3, Ahmet Karaman3, Fatma Aykaş3, Gökmen Zararsız4
 • Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Obezite İndeksleri ile C-Peptid Arasındaki İlişki
       Ahmet Çelik1, Gürkan Çıkım2, Edibe Sarıçiçek3, Elif Şahin1, Metin Kılınç1
 • İmmünassay Yöntemi ile 25- Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Meltem Demir2, Fatma Demet İnce1
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Erişkinlerde Vitamin D'nin Kan Lipid Profili ve HbA1c Düzeyi ile İlişkisi
       Derya Koçer, Selma Buldu, Mehmet Zahid Çıracı, Çiğdem Karakükcü
 • 25-Hidroksi Vitamin D İmmun Ölçüm Yönteminin Analitik Performansı
       Pelin Kulan1, Ahmet Rıza Uras2, Sedef Delibaş3, Mustafa Durmuşcan4, Sembol Yıldırmak5
 • D Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz?
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen1, Sibel Bilgili* Murat Aksit2
 • Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Burcu Basat1, Müberra Vardar1, Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
 • D Vitamini Ve Metabolomik
       Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
 • Behçet Hastalığında Plazma Vitamin D3 düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ve İnflamasyon Belirteçleri ile ilişkisi
       Veysel Sucu1, Müberra Vardar2, Ralfi Singer3, Mustafa Durmuşcan4, Okan Dikker2
 • Hızlı, Hassas ve Kolay HPLC-UV 25(OH)D Tayini ve İmmün Ölçüm Yöntemi ile Karşılaştırılması
       Özgür Baykan
 • 25-hidroksivitamin D Düzeylerinin Popülasyona Dayalı Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Eren Vurgun
 • Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Leptin Düzeyleri
       Çiğdem Sönmez1, Şenay Arıkan2, Yüksel Koca3, Şemnur Büyükaşık4, Yahya Büyükaşık5, Turan Turhan6
 • Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Serum Ghrelin, Obestatin ve Copeptin Düzeyleri
       Büşra Akşit Koldaş, Tevfik Noyan
 • Sigara Kullanımı Serum Vitamin D ve İnflamasyon Belirteç Düzeyleri ile ilişkili midir?
       Celal Kurt1, Sembol Yıldırmak2, Murat Usta2, Ömer Emecen2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim