Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-114
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İmmünassay Yöntemi ile 25- Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Meltem Demir2, Fatma Demet İnce1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Özel Antalya Medikal Park Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: 25-Hidroksivitamin D; belirsizlik; immünassay

Amaç: İmmünassay 25-Hidroksivitamin D3 yönteminin tekrarlanabilirlik, kalite kontrol ve kalibratör materyallerinden kaynaklanan belirsizlikleri kullanılarak toplam ölçüm belirsizliği hesaplamak ve bunun hastaların D vitamini durumu kararına olası etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 25-Hidroksivitamin D3 ölçümü, elektrokemilüminesans immünassay yöntemi ile yapıldı. Tekrarlanabilirlik, kalite kontrol ve kalibratör materyallerinden kaynaklanan standart belirsizlikler hesaplandıktan sonra her bir değerin karesi toplandı ve bu değerin karekökü alınarak bileşik belirsizlik bulundu. Bileşik belirsizlik kapsam faktörü (k=2; güven aralığı, %95) ile çarpıldığında genişletilmiş belirsizlik elde edildi. 7922 adet 1 yıllık D vitamini sonucu 0-24, 25-49, 50-74, 75-150 nmol/L seviyelerine ayrılarak ölçüm belirsizliğinin kesim değerlerine ve hastaların D vitamini durumuna etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Serum 25-Hidroksivitamin D3 testi için toplam ölçüm belirsizliği ±%24 (güven aralığı, %95) olarak bulundu. Sonuçlar, ölçüm belirsizliği eklenerek veya çıkarılarak değerlendirildiğinde, tanısal gruplar içindeki bireylerin değişimi anlamlı idi (p<0.001).

Sonuç: 25-Hidroksivitamin D3 immünoassay yöntemlerinin, yüksek hız, kolaylık ve verimlilik sağladığını ve klinik biyokimya laboratuvarlarında iş akışını geliştirdiğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte immünoassay yöntem sonuçları klinik yorumları ve hasta yönetimini anlamlı şekilde etkiliyorsa, ölçüm belirsizliği çalışmaları yapılmalıdır. Hastanın sonuçlarına ölçüm belirsizliği değerini eklemek, klinik karar verme noktasında hekimin gücünü ve laboratuvar sonuçlarında güveni artıracaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim