Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 037-044
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bingöl Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
İlyas Duran
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Bingöl, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Maternal serum tarama testleri, Prenatal tanı, Referans değerler

Amaç: Gebelikte kullanılan üçlü tarama testleri biyokimyasal parametrelerinin Bingöl bölgesine ait medyan değerlerinin belirlenmesi ve halihazırda kullanılan programdaki ve diğer bazı iller için belirlenen medyan değerleri ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Aralık 2014 – Şubat 2016 tarihleri arasında biyokimya laboratuvarımıza prenatal üçlü test için gelen 480 tekiz gebe kadının serum belirteçleri değerlendirildi. Üçlü test için alfa-fetoprotein (AFP), beta-human koryonik gonadotropin (Β-hCG), ve unkonjuge estriol (uE3) değerleri geriye dönük incelendi. Bingöl bölgesine ait hesaplanan yeni medyan değerler, diğer bölgelerin medyan değerleri ve bilgisayar programındaki mevcut medyan değerler arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildi. Bu amaç için Sign Test for Median analizi gerçekleştirildi.

Bulgular: 18. haftaya ait AFP medyan değeri programdakinden daha düşük (p=0,0219) bulundu. 15- 19. haftalardaki uE3 medyan değerleri programdaki medyan değerlerinden daha düşük bulundu (p<0,0001). Tüm haftalar için, Β-HCG medyan değerleri programdakilerden istatistiksel olarak farksız bulundu (p>0,05). Diğer bölgelerle yapılan istatistiksel çalışmalarda farklı sonuçlar bulundu.

Sonuç: Literatürdeki çalışmalarla uyumlu olarak bu çalışmada da risk hesaplamasında yerel medyan değerlerinin kullanılmasının prenatal tarama testlerinin performansını etkilediği saptandı. Bölgesel medyan değerlerinin kullanımı anne ve fetüs açısından riskli olabilecek girişimsel işlemlere ihtiyacı azaltabilir. Bu nedenle, bölgesel medyan değerlerinin tespiti, risk analizlerinin öngörü gücünün daha etkin ve güçlü bir şekilde arttırılması için sadece bir tavsiye değil, bunun da ötesinde bir gerekliliktir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim