EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-062
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Fertilite Fonksiyon Testlerinin Sigmametrik Yöntem ile Analitik Kalitesinin Değerlendirmesi
Tuğba Öncel, Mehmet Hicri Köseoğlu, Hayat Özkanay Yörük, Ayşenur Atay, Leyla Demir, Figen Narin
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: altı sigma; kalite kontrol; hormon

Amaç: Sigmametrik metodolojisi, değişkenlerin kontrol edilebileceğini öngören bir anlayış olup sıfır hatayı hedefleyen kalite yönetim aracı olarak kullanılmaktadır. Yöntem kalitesinin değerlendirilmesinde ve süreç performansının izlenmesinde tercih edilen bir yoldur. Bu çalışmada sigmametrik değerlerine uygun kalite kontrol araçlarını ve yaklaşımını seçmek için bazı fertilite fonksiyon testlerinde sigmametrik değerleri hesaplandı.

Gereç ve Yöntem: Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi laboratuvarında fertilite fonksiyon testlerinin [luteinizan hormon (LH), folikül stimülan hormon (FSH), östradiol (E2), progesteron, prolaktin (PRL), humankoryonikgonadotropin (HCG)] performansı 3 aylık (ocak-şubat-mart 2019) veriler üzerinden hesaplanmıştır. %CV (coefficient of variation) değerleri Advia CentaurXP (Siemens, Almanya) cihazından 2 düzeyli iç kalite kontrol verileri elde edilerek hesaplanmıştır. %Bias (yanlılık) hesabı için veriler EQAS (External Quality Assurance Services) dış kalite kontrol programından alınmıştır. Hesaplanan 3 aylık %bias değerlerinin ortalaması sigma hesabında kullanılmıştır. Total izin verilebilir hata değerleri CLIA (Clinical Laboratories Improvement Act)-2019 veritabanından alınmıştır. %CV, %bias ve total izin verilebilir hata verileri kullanılarak ayrı ayrı kalite kontrol düzeyleri için sigmametrik değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: E2’nin sigma değerleri düşük ve yüksek seviye için sırasıyla 4.4 ve 5.3, FSH’nın 4.04 ve 3.5 idi. LH’nın sigma değerleri sırasıyla 3.87 ve 4.45, PRL’nin sigma değerleri, 6.4 ve 5.6 idi. HCG’nin sigma değerleri sırasıyla, 2.1 ve 3.1, progesteronun sigma değerleri ise 2.8 ve 3.1 idi.

Sonuç: Prolaktin’in düşük seviye kontrolünün sigma değeri 6.4 ile en yüksek performansı gösterirken; HCG’nin düşük seviye kontrolünün sigma değeri 2.1 ile en düşük performansı göstermiştir. Sigma değeri 3’ün altında olan parametreler için yöntem performansını arttırmak amacıyla önlemler alınması doğru olacaktır. HCG ve progesteron parametreleri için 13S / 22S / R4S / 41S/8x Westgard kuralları kullanılmalı, günde 2 kez 2 seviye kalite kontrol ölçümü yapılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim