EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-025
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Reddedilen Numune Oranlarının Altı Sigma Metodu Kullanılarak Değerlendirilmesi
Şeniz Korkmaz
Karacabey Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Karacabey, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Preanalitik evre, altı sigma metodu, kalite indikatörü

Amaç: Bu çalışma ile laboratuvarımızda preanalitik süreç performansının altı sigma metodolojisi ile değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Karacabey Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam numune sayısı ve reddedilen numune sayıları retrospektif olarak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBSY)’nden elde edildi, nedenlerine göre aylık olarak analiz edildi, kalite indikatörü (KI) uygunsuzluk oranları belirlendi ve sigma değerleri hesaplandı.

Bulgular: Altı aylık dönemde laboratuvarımıza 91559 numune kabul edildiği, bunlardan 1902 tanesinin reddedildiği belirlendi. KI uygunsuzluk oranı %2,08 olarak belirlendi. Süreç sigma düzeyi 3,6 olarak hesaplandı. Yapılan pareto analizi ile en sık ret nedenlerinin sırasıyla hemolizli, pıhtılı ve yetersiz numune olduğu görüldü.

Sonuç: Preanalitik evredeki hataların büyük kısmının kan alımı aşamasındaki yanlışlardan kaynaklandığı tespit edildi. Bu nedenle hemşirelere, kan alma birimi çalışanlarına ve laboratuvar teknisyenlerine kan alma ve preanalitik hatalar konusunda tekrarlayan eğitimler verilmesi planlandı. Bu şekilde preanalitik süreçteki hataları azaltarak istenilen standartlarda hizmet verilebileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim