EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tam Kan Sayımında Performans Değerlendirmesi: Sigma Değerleri ve Kalite Hedefi İndeksleri
Tülay Çevlik1, Goncagül Haklar2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,, Biyokimya departmanı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Altı Sigma metodu, Kalite indikatörü, Kalite hedefi indeksi
DOI: 10.56615/tkbd.2023.03

Amaç: Altı Sigma, klinik laboratuvardaki testlerin performansının izlenmesinde ve iyileştirilmesinde yardımcı olan bir kalite yönetim aracıdır. Kalite hedefi indeksi (quality goal index, QGI) oranı, doğruluk ve kesinlik ile ilgili kalite hedeflerini karşılama durumunu gösterir. Bu çalışmada, Avrupa Dış Kalite Değerlendirme Birliği (European Society for External Quality Assessment, ESFEQA) toplam izin verilen hata (TEa) değerlerini kullanarak tam kan sayımı testleri için sigma değerlerini ve kalite hedefi indeks oranlarını hesaplamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Hematoloji Ünitesinde retrospektif olarak yapıldı. Testlerin %bias, %CV, TEa değerleri ile Sigma = (TEa - bias)/CV ve QGI= Bias/1.5 CV formülleri kullanılarak hesaplamalar yapıldı.

Bulgular: Testlerin sigma düzeyleri ve QGI oranları değerlendirildi. Kullanılan internal kalite kontrol materyallerine göre WBC (tüm seviyeler), RBC (seviye 3), hemoglobin (seviye 2), hematokrit (seviye 2 ve 3), MCV (seviye 2 ve 3) parametrelerinin belirtilen örnekler için performansları >6 sigma ile ideal olarak değerlendirildi. RBC ve hemoglobin parametrelerinin 1.düzey kalite kontrol örneği için performansı ≥3-<4 sigma ile iyi değil olarak kabul edildi. Sigma düzeyi<5 olan parametreler içinde QGI değerleri <0.8 olanlar (RBC 1. ve 2.seviye, Hb 1.seviye) kesinlik hatası, QGI oranı >1.2 olanlar (PLT 1.seviye) doğruluk hatası olarak değerlendirildi. Hematokrit testinde 1.seviye kalite kontrol örneği için hesaplanan 0.8-1.2 arasındaki QGI değeri hem kesinlik hem de doğruluk hatası olarak yorumlandı.

Sonuç: Çalışmamız, sigma değerlerinin ve QGI oranının, hematoloji laboratuvarının analitik performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için kaliteli bir araç olduğunu göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim