Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-169
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türkiye’de Yasadışı ve Kötüye Kullanılan Madde Testleri Yapan Tıbbi Laboratuvarların Sağlık Bakanlığı Ulusal Standardizasyon ve Kalite İyileştirmek için Uygulanan 3 Yıllık Denetleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Tuncay Küme1, Ferzane Mercan2, Hatice Topsakal2, Çiğdem Kararkükcü3, Mehmet Şeneş4, Aslı Pınar5, Mukaddes Gürler5, Hakan Kalafat6, Belgin Ünal7, Alain G. Verstraete8, Yeşim Hamurtekin9, Ahmet Aydınlı2, Yasemin Şenol2, Muhammed Ertuğrul Eğin2, Alper Cihan2, Elif Güler Kazancı2, Eyüp Gümüş2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya AD, İzmir, Türkiye
2Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Kayseri, Türkiye
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
5Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara, Türkiye
6Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Ordu, Türkiye
7Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı AD, İzmir, Türkiye
8Ghent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar Tıbbı AD, Ghent, Belçika
9Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Gazimagosa, Kuzey Kıbrıs TC
Anahtar Sözcükler: yasadışı ve kötüye kullanılan madde analizi laboratuvarı; devlet düzenlemesi; kalite ve güvenlik gereklilikleri; toplam laboratuvar süreci; denetimli serbestlik

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki son düzenlemelere göre yasadışı ve kötüye kullanılan madde testleri uygulayan tıbbi laboratuvarların 3 yıllık denetim sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: 2014-2016 yılları arasında bağımlılık tedavi merkezi içeren sağlık kuruluşlarında yasadışı ve kötüye kullanılan madde test hizmeti veren tıbbi laboratuvarlar yerinde denetlenerek tanımlayıcı özellikleri, laboratuvar süreçleri ve performansları değerlendirilmiştir. 2014 yılında 35 laboratuvarın, 2015 yılında 62 laboratuvarın, 2016 yılında 94 laboratuvarın performansı denetim formundaki tüm cevapların toplamına göre puanlandırıldı. Denetlenen laboratuvarlar toplam puanın 2/3’sinin altında puan almışsa uygunsuzluğa sahip kabul edildi. 2014, 2015 ve 2016’daki denetlemelerdeki toplam puanlar tek yönlü varyans analizi ve uygunsuzluğa sahip laboratuvar sayısı eğimde ki-kare testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Laboratuvar toplam puanlarının 2014’de 35.9±16.2, 2015’de 43.5±16.3 ve 2016’da 49.1±1.3 şeklinde istatistiksel olarak anlamlı olarak arttığı tespit edildi (p<0.001). Ancak, uygunsuzlukları olan tıbbi laboratuvarın 2014’de %57, 2015’de %37 ve 2016’da %22 şeklinde istatistiksel olarak anlamlı olarak azaldığı belirlenmiştir (p<0.001).

Sonuçlar: Yayınlanan mevzuat ve denetlemeler yasadışı ve kötüye kullanılan madde testleri uygulayan tıbbi laboratuvarlarda ulusal standardizasyon ve hizmet kalitesinin iyileştirmesine katkı sağlamaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim